Ngân hàng tăng vay mượn lẫn nhauTheo số liệu mới báo cáo của Ngân hàng Nhà nước, thị phần liên nhà băng (nơi các nhà băng vay mượn lẫn nhau) ghi nhận khối lượng thương lượng tiền trìnhng tăng mạnh (tuần 28/5-1/6).

Tổng kế quả kinh doanh thương lượng trên thị phần liên nhà băng trong kỳ bằng tiền trìnhng đạt 190.100 tỷ đồng, tăng gần 11% so với tuần trước. Trong khi đó, thương lượng bằng USD quy đổi ra VND đạt 104.197 tỷ đồng, tăng hơn 31% so với tuần trước đó.

Các ngân hàng vay mượn nhau tăng 11% so với tuần trước.

Các nhà băng vay mượn nhau tăng 11% so với tuần trước.

Các thương lượng tiền trìnhng cốt yếu tập kết vào kỳ hạn qua đêm (chiếm 52% tổng kế quả kinh doanh VND), 1 tuần (chiếm 30%). Đối với thương lượng USD, các kỳ hạn có kế quả kinh doanh lớn nhất là kỳ hạn qua đêm và 1 tuần với tỷ trọng tuần tự là 74% và 19%.

Về lãi suất, các thương lượng bằng tiền trìnhng có thiên hướng tăng ở phần lớn các kỳ hạn cốt lõi dưới 1 tháng. Cụ thể, lãi suất bình quân liên nhà băng kỳ hạn qua đêm, 1 tuần tăng tuần tự lên mức 1,61% và 1,75% mỗi năm.

Đối với các thương lượng USD, so với tuần trước, lãi suất bình quân liên nhà băng cũng có thiên hướng tăng. Theo đó, lãi suất kỳ hạn qua đêm và 1 tuần tăng nhẹ tuần tự lên mức 1,76% và 1,84% 1 năm.

Trước đó, theo báo cáo quý I/2018 của Ủy ban Giám sát nguồn vốn Quốc gia, vốn huy động quý I tăng trưởng hăng hái hơn cùng kỳ năm 2017. Trong đó, vốn huy động từ công ty kinh tế và tư nhân tăng 3% so với cuối năm 2017.

Tín dụng quý I ước tăng khoảng 3,5% với cuối năm 2017 (cùng kỳ 2017 tăng 4,3%). Tín dụng tiền trìnhng ước tăng 3,3%, chiếm 91,9% tổng nguồn vốn vay khi mà nguồn vốn vay ngoại tệ tăng 5,4%, chiếm 8,1% tổng nguồn vốn vay (cuối năm 2017 là 7,9%).

Lệ Chi