Ngân hàng Phương Đông công bố thông tin an toàn vốnNgân hàng Phương Đông (OCB) vừa ban bố trên trang web chính tin tức về an toàn vốn cho cổ đông. Các nội dung ban bố xoay quanh tin tức về tỷ lệ an toàn vốn; chính sách, công cụ điều hành đối với từng mảng rủi ro chính và vốn buộc phải tối thiểu cho từng rủi ro đó. Đối với nhiều nhà băng, việc ban bố các tin tức này được coi là mẫn cảm bởi nó sẽ khiến đối thủ khó khăn hiểu được phương thức buôn bán. OCB cho biết việc sẵn lòng ban bố tin tức biểu đạt sự bảo đảm mạnh mẽ trong tuân thủ các chuẩn mực quốc tế và sự sáng tỏ trong hoạt động buôn bán.

Theo đại diện nhà băng, tính đến thời điểm ngày nay OCB là ngân bậc nhất tiên thực hành ban bố sáng tỏ các tin tức đặc trưng có liên đới đến có nhiều khí chất của nhà băng.

polyad

OCB là ngân bậc nhất tiên thực hành ban bố sáng tỏ các tin tức đặc trưng có liên đới đến “có nhiều khí chất” của nhà băng

Từ báo cáo An toàn vốn cho thấy, hoạt động buôn bán của OCB tụ họp thuần túy vào lĩnh vực nhà băng và các nhà cung cấp có liên đới. Điều này được biểu đạt rõ trong cấu trúc của nả và danh sách các đơn vị con, đơn vị liên kết mà OCB hợp lực khi tính tỷ lệ an toàn vốn. Hiện tại OCB chỉ có độc nhất Công ty TNHH MTV Chuyển tiền Quốc Tế TM Phương Đông là đơn vị con.

Cũng theo như ban bố tin tức của OCB, mức tỷ lệ an toàn vốn hợp lực hiện vận dụng theo Basel II là 9.82% và theo TT36 là 11.59%, cao hơn rất nhiều so với mức quy định tuần tự là 8% và 9% và cao hơn mức làng nhàng của toàn ngành nghề. “Với mức không cân bằng này, OCB chẳng những bảo đảm được kỹ năng trả tiền các khoản phải trả khi đến hạn, các rủi ro nguồn đầu tư, thị phần và hoạt động mà còn có kỹ năng đối mặt với các rủi ro khác như rủi ro thanh khoản, rủi ro lãi suất trên sổ nhà băng, rủi ro tụ họp 1 cách chủ động”, đại diện nhà băng cho biết.

Bên cạnh đó, mức vốn cấp 1 hợp lực chiếm tỷ trọng 95% tổng cơ cấu vốn tự có (tương đương khoảng 6,138 tỷ đồng). Theo đại diện nhà băng, số liệu này biểu đạt sự chú trọng và nỗ lực của OCB trong việc tăng vốn điều lệ, tăng hiệu quả buôn bán để tăng lợi nhuận và các quỹ. Đây được coi là nguồn vốn vững chãi nhất cho sự tăng trưởng vững bền của Ngân hàng. Ngoài ra vốn cấp 2 chỉ chiếm 5%, cho phép OCB còn rất nhiều dư địa để tiếp diễn cải thiện hệ số CAR.

Bên cạnh đó, OCB đã và đang triển khai nhiều kế hoạch vốn bảo đảm duy trì tỷ lệ an toàn vốn, như: Cấu trúc lại danh mục của nả tối ưu; Thực hiện phân bổ vốn kinh tế hiệu quả; Đưa ra các chính sách lãi suất cho vay dựa trên rủi ro của quý khách hàng; Phát triển hàng hóa theo gói nhằm phổ biến hóa nhà cung cấp.

Đối với rủi ro nguồn đầu tư, OCB vun đắp Quy chế điều hành rủi ro nguồn đầu tư nhằm hiệp lực cấu trúc khung quản trị; đồng thời, hoàn thiện, số hóa và nhiều năm kinh nghiệm hóa bộ quy trình cấp nguồn đầu tư 1 cách tổng thể từ khâu tiếp xúc Khách hàng đến khâu kiểm soát sau khi cấp nguồn đầu tư và thu hồi nợ, hạn chế giấy tờ quý khách hàng cần cung cấp mà vẫn kiểm soát rủi ro cho OCB.

Hàng loạt các quy định nghiệp vụ liên đới khác cũng được OCB hoàn thiện. Thông qua việc ban hành các văn bản và giảng giải tụ họp, OCB chuyển chuyển vận các chỉ dẫn định hướng hạn chế hệ số rủi ro nguồn đầu tư đối với các của nả có theo Basel II , nhằm đưa ra khuyến nghị cho Đơn vị buôn bán về đối tượng Khách hàng ưu ái cấp nguồn đầu tư, hạn chế cấp nguồn đầu tư; về loại của nả bảo đảm và về mục đích của khoản cấp nguồn đầu tư.

Trong tổng danh mục của nả có điều chỉnh rủi ro theo rủi ro nguồn đầu tư theo ngành nghề, OCB hiện đang tụ họp 54% tổng danh mục (tương đương hơn 26,520 tỷ đồng) vào ngành nghề công nghiệp và vun đắp căn bản ( bao gồm: khai khoáng, công nghiệp chế biến; vun đắp căn bản; tôn tạo ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác và chuyển vận kho bãi); các lĩnh vực này hiện đang hưởng nhiều ưu đãi từ khuyến khích tăng trưởng của chính phủ tạo cơ sở vật chất lợi nhuận vững bền, an toàn cho hoạt động buôn bán của OCB.

Đối với rủi ro thị phần, OCB thực hành kiểm soát, điều hành các tình trạng rủi ro trên sổ buôn bán của Ngân hàng do biến động bất lợi của lãi suất, tỷ giá, giá chứng khoán và giá mặt hàng trên thị phần.

OCB không có rủi ro thị phần đối với hoạt động buôn bán cổ phiếu chứng tỏ sự thích hợp trong kế hoạch của OCB với quy định của NHNN là doanh nghiệp nguồn đầu tư phải thành lập đơn vị con để thực hành hoạt động này.

Đối với rủi ro hoạt động, chính sách điều hành rủi ro hoạt động gồm các quy tắc và cách thức nhận mặt, đo lường, thẩm định, theo dõi, kiểm soát và cơ chế khai báo rủi ro hoạt động theo quy định hiện hành của các cơ quan điều hành nhà nước, và vẫn thích hợp với các quy định và kế hoạch buôn bán của OCB.

Ngoài ra, OCB thực hành ban hành các văn bản nhằm chỉ dẫn việc đối phó trong các trường hợp thiên tai/ bão lụt, cháy nổ, cướp tiến công, kế hoạch duy trì hoạt động buôn bán liên tục nhằm sẵn sàng đối phó khi xảy ra các sự cố hay thảm họa.

Để bao quát được 1 loạt các loại rủi ro tiềm ẩn nguy cơ hoạt động, khung điều hành rủi ro của OCB có các công cụ theo đúng căn cứ Basel II (thu thập dữ liệu tổn thất- loss data collection, tự dánh giá rủi ro và chốt kiểm soát RCSA và các chỉ số rủi ro chính- KRIs) với mục đích điều hành 1 cách hiệu quả nhất đầy đủ các rủi ro hoạt động trong hoạt động buôn bán.

Tài sản có điều chỉnh rủi ro được OCB ban bố, chiếm 6% tổng của nả có rủi ro (tương đương khoảng 3,619 tỷ đồng), trong đó: Cấu phần IC (ghi nhận từ tầm giá và thu nhập lãi) chiếm 75% (tương đương 2,720 tỷ đồng); Cấu phần SC (ghi nhận từ tầm giá, thu nhập từ hoạt động nhà cung cấp và hoạt động khác) chiếm 17.53% (tương đương 634 tỷ đồng); và Cấu phần FC (ghi nhận từ lãi/ lỗ thuần từ hoạt động mua bán chứng khoán buôn bán, mua bán chứng khoán đầu tư, buôn bán vàng/ ngoại hối và buôn bán lãi suất/ mặt hàng/ các hàng hóa phái sinh) chiếm tỷ trọng 7.47% trong tổng mức của nả có điều chỉnh rủi ro (tương đương 264 tỷ đồng).

OCB cho biết điều này là minh chứng cho thấy nhà băng tụ họp thuần túy vào lĩnh vực nhà băng và các nhà cung cấp có liên đới, các hoạt động khác chỉ chiếm 1 phần nhỏ trong tổng của nả có điều chỉnh rủi ro theo rủi ro hoạt động.

Ngân hàng Phương Đông (OCB) được thành lập từ ngày 10/06/1996. Năm 2016, OCB có lợi nhuận đạt thứ 15 trong tổng số các Ngân hàng TMCP và tỷ suất lợi nhuận đạt Top 10 các Ngân hàng TMCP; tỷ lệ nợ xấu giảm thuộc Top 6 nhà băng có tỷ lệ nợ xấu rẻ nhất toàn bộ máy.

Theo đại diện nhà băng, OCB cũng là nhà băng Việt Nam sớm nhất hoàn tất công trình điều hành rủi ro theo chuẩn mực quốc tế Basel II. Năm 2017, OCB được Moody’s – một trong ba đơn vị xếp hạng tín nhiệm uy tín nhất thế giới ban bố mức xếp hạng cao B2, là mức cao nhất của các nhà băng thương nghiệp trong nước. Mục tiêu kế hoạch tăng trưởng thời kỳ 2016 – 2020 của OCB là trở thành nhà băng đương đại, dẫn đầu về bán buôn và đơn vị vừa và nhỏ.

Thúy An