Ngân hàng Nhà nước ‘siết’ vốn vào bất động sản, tiêu dùng, chứng khoánTrong văn bản vừa phát đi, Ngân hàng Nhà nước đề xuất các nhà băng giảm thiểu hội tụ vốn cho vay vào lĩnh vực BĐS, vun đắp, cân đối nguồn vốn, dùng để cho vay trung và dài hạn, xin hứa kỹ năng thanh khoản.

Ngoài ra, các nhà băng phải thường xuyên rà soát, đánh giá và theo dõi tiến độ của các công trình BĐS, kỹ năng kỹ sảo vốn đầu tư của anh chị em, khoản nguồn đầu tư và của cải đảm bảo để có biện pháp xử lý thích hợp.

Với lĩnh vực vay sử dụng, nhà chủa quản đề xuất các nhà băng phải kiểm soát tốt uy tín nguồn đầu tư, tăng tiến hiệu quả công việc xét duyệt thủ tục, đặc trưng là các điều kiện vay vốn để giảm thiểu rủi ro nảy sinh. Đặc biệt, các nhà băng phải giám sát chặt chẽ việc dùng vốn, giảm thiểu cho vay sử dụng nhưng bản tính là để đầu tư, buôn bán BĐS, chứng khoán.

Ngân hàng Nhà nước lưu ý dòng vốn vào bất động sản, tiêu dùng, chứng khoán.

Ngân hàng Nhà nước lưu ý dòng vốn vào BĐS, sử dụng, chứng khoán.

Ngân hàng Nhà nước cũng buộc phải các đơn vị nguồn đầu tư phải kiểm soát chặt chẽ tốc độ tăng cho vay đầu tư buôn bán chứng khoán để giảm thiểu rủi ro và thích hợp với các quy định tại Thông tư số 1 về quy định các dừng, tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động của đơn vị nguồn đầu tư và các quy định luật pháp tương đốic có liên đới.

Song song đó, nhà chủa quản đề xuất các nhà băng dịch chuyển cơ cấu nguồn đầu tư theo hướng dành đầu tiên hội tụ vốn cho phân phối, buôn bán, đáp ứng hồ hết và kịp thời nhu cầu vốn đối với các lĩnh vực dành đầu tiên gồm: nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ, đơn vị nhỏ và vừa, đơn vị ứng dụng công nghệ cao.

Các nhà băng phải kiểm soát chặt chẽ tốc độ tăng trưởng nguồn đầu tư theo đúng kế hoạch được Ngân hàng Nhà nước giao, thích hợp với các biện pháp điều hành chính sách tiền tệ, nguồn đầu tư, hoạt động nhà băng. “Việc mở mang nguồn đầu tư đi đôi với kiểm soát uy tín nguồn đầu tư, tăng cường công việc đánh giá, giám sát dùng vốn vay, xin hứa đúng mục đích, giảm thiểu nợ xấu mới nảy sinh”, văn bản khuyến nghị.

Chia sẻ về căn nguyên Ngân hàng Nhà nước đưa ra thông điệp “siết” vốn vào BĐS, sử dụng nêu trên, ông Nguyễn Quốc Hùng, Vụ trưởng Vụ nguồn đầu tư các ngành nghề kinh tế trong buổi gặp gỡ tin báo sáng 25/1 cho rằng, ngay từ đầu năm, Ngân hàng Nhà nước phải quán triệt ý thức chỉ đạo, điều hành lưu ý các lĩnh vực cho vay có rủi ro cao chứ không phải giảm thiểu.

Theo ông Hùng, trong năm 2017 vừa qua, nguồn đầu tư đối với các lĩnh vực có rủi ro đã được kiểm soát chặt chẽ, thích hợp với định hướng của nhà chủa quản. Cụ thể, nguồn đầu tư lĩnh vực buôn bán BĐS tăng 8,56% so với năm 2016, chỉ chiếm 6,53% dư nợ nền kinh tế (năm 2016 tăng tới 12,86% và chiếm tỷ trọng 7,71% dư nợ nền kinh tế).

Năm 2018, Phó thống đốc Nguyễn Thị Hồng cho rằng, dù có thuận lợi và thành quả từ 2017 nhưng vẫn nhiều thách thức vì độ mở cửa của kinh tế Việt Nam tương đối lớn, cộng với các biến động trên thị phần quốc tế. Ngân hàng Nhà nước vẫn kiên định kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng, nỗ lực thực hành quyết nghị 42 về xử lý nợ xấu. Về nguồn đầu tư, năm nay sẽ định hướng tăng trưởng quy mô 17%.

Lệ Chi