Ngân hàng Nhà nước ra chỉ thị sau vụ khách mất 245 tỷ đồngSau khi xảy ra vụ quý vị gửi không hao nhiều tại Eximbank và bị mất 245 tỷ đồng, ngày 23/2, Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản gửi các công ty nguồn đầu tư, đề xuất nghiêm chỉnh triển khai, thực hành việc xin hứa an toàn thương lượng tiền gửi của quý vị.

Trong văn bản, nhà điều hành đưa ra bảy đề xuất buộc phải các nhà băng cần phải thực hành. Thứ nhất, công ty nguồn đầu tư cần chấp hành nghiêm trang các văn bản quy bất hợp luật pháp, Chỉ thị số 07 về tăng cường phòng, chống, ngăn ngừa vi bất hợp luật pháp trong lĩnh vực tiền tệ và nhà băng; Đồng thời xin hứa an ninh, an toàn hoạt động nhà băng, góp phần ổn định tiền tệ, vốn đầu tư và các chỉ đạo liên đới đến thương lượng tiền gửi không hao nhiều, an toàn, nghiêm mật trong việc cung cấp nhà cung cấp nhà băng, đặc thù là các quy định về quy trình, hồ sơ, địa điểm thương lượng.

Ngân hàng yêu cầu tổ chức tín dụng đảm bảo tiền gửi của khách.

Ngân hàng đề xuất công ty nguồn đầu tư xin hứa tiền gửi của khách.

Thứ hai, các nhà băng rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định nội bộ xin hứa ban hành rất nhiều theo đúng quy định của luật pháp về thương lượng tiền gửi, tiền gửi không hao nhiều.

Thứ ba, nhà băng cần rộng rãi, quán triệt, triển khai tới rất nhiều các công ty, các cán bộ nghiệp vụ để hiệp lực thực hành, tuân thủ nghiêm các quy định của luật pháp và quy định nội bộ về thương lượng tiền gửi…

Thứ tư, đẩy mạnh thay đổi theo hướng hiện đại kỹ thuật để tăng cường an ninh, an toàn, nghiêm mật trong hoạt động nhà băng; coi xét ứng dụng giải pháp không sai các thương lượng tiền gửi, tiền gửi không hao nhiều.

Thứ năm, nhà băng cần tăng cường hợp tác với các cơ quan chức năng nắm bắt tin tức, kịp thời công bố, cảnh báo trong bộ máy để có các giải pháp dự phòng, tránh tối đa rủi ro có thể xảy ra đối với công ty nguồn đầu tư. Song song đó, nhà băng phải thực hành tốt công việc truyền thông để quý vị nắm, tuân thủ các quy định, quy trình, nghiêm mật tin tức quý vị và thực hành các thương lượng đúng quy định.

Thứ sáu, tăng cường công việc tự rà soát (nhất là rà soát chéo), kiểm soát, luân chuyển cán bộ khiến công việc thương lượng về tiền gửi, tiền gửi không hao nhiều nhằm ngăn chặn các rủi ro có thể xảy ra; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định của luật pháp, quy trình, quy định nội bộ của nhà băng.

Cuối cùng, nhà điều hành đề xuất các nhà băng kịp thời báo cáo Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan chức năng khi xảy ra các vụ việc sai phép, vi phạm quy định của luật pháp; đồng thời triển khai các giải pháp xử lý kịp thời xin hứa quyền và lợi ích hợp pháp của quý vị.

Thanh Lê