Ngân hàng Nhà nước chấn chỉnh hoạt động cho vay tiêu dùngTrong văn bản của Ngân hàng Nhà nước gửi các ngân hàng cách đây không lâu nêu rõ, để ngăn ngừa hành vi gian lậu, vi phạm các quy định của luật pháp về cho vay dùng, chuyên dụng cho đời sống, xin hứa lợi quyền của người mua,…Thống đốc buộc phải các đơn vị nguồn hỗ trợ thực hành nghiêm trang 1 loạt buộc phải.

Thứ nhất, các đơn vị nguồn hỗ trợ rà soát lại quy định nội bộ, đảm dạy dỗ hành phần nhiều theo đúng quy định của luật pháp, đặc thù các quy định nội bộ về cho vay chuyên dụng cho đời sống, cho vay dùng, điều hành tiền vay, phát hành và cung ứng nhà cung cấp trả tiền thẻ nguồn hỗ trợ.

Khách hàng làm thủ tục vay tiêu dùng tại FE Credit. Ảnh: PV.

Khách hàng khiến cho giấy má vay dùng tại FE Credit. Ảnh: PV.

Yêu cầu thứ hai là các ngân hàng, đơn vị vốn đầu tư phải chấp hành các quy định về lãi suất, phí liên đới đến hoạt động cho vay theo quy định tại Thông tư 39. Nghiêm túc thực hành các quy định về quy tắc, bí quyết tính lãi và phí, sáng tỏ lãi suất cấp nguồn hỗ trợ giữa đơn vị nguồn hỗ trợ với người mua.

Bên cạnh đó, các ngân hàng phải sáng tỏ hoạt động cho vay như niêm yết ký kết theo mẫu, cung cấp phần nhiều cho người mua trước khi xác lập hợp đồng cho vay các nguồn tin về lãi suất, quy tắc và các nguyên tố xác định lãi suất trong trường hợp ứng dụng lãi suất có điều chỉnh, lãi suất quá hạn, loại phí và mức phí.

Riêng các đơn vị vốn đầu tư dùng, phải ban hành phần nhiều quy định về khung lãi suất cho vay dùng ứng dụng hiệp lực trong toàn bộ máy trong từng công đoạn, trong đó gồm mức lãi suất cho vay cao nhất, mức lãi suất cho vay phải chăng nhất đối với từng hàng hóa cho vay dùng và báo cáo Ngân hàng Nhà nước về khung lãi suất cho vay theo quy định tại Thông tư 43. Đặc biệt, phải rà soát, điều hành chặt chẽ các điểm giới thiệu nhà cung cấp, viên chức, đối tác của đơn vị nguồn hỗ trợ để xin hứa tuân thủ các quy định nội bộ lẫn của luật pháp.

Cuối cùng, các ngân hàng, đơn vị vốn đầu tư phải tăng tiến có bảo đảm cán bộ, tránh rủi ro đạo đức có thể xảy ra, đồng thời kết hợp với các cơ quan chức năng trong việc nắm bắt nguồn tin, kịp thời công bố, cảnh báo trong bộ máy để có các giải pháp ngăn ngừa, tránh tối đa rủi ro, vi phạm.

Việc đưa ra các buộc phải xem xét lại này diễn ra trong bối cảnh Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người dùng cho hay liên tục nhận được phản chiếu của người dùng liên đới tới FE Credit, đơn vị vốn đầu tư dùng 100% vốn của Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank).

Cụ thể, họ nhận được các cuộc smartphone, tin nhắn với nội dung buộc phải trả khoản nợ dù không vay. Trong số này có người bị gọi điện, quấy nhiễu liên tục trong 6 tháng vừa mới đây, tần suất cuộc gọi nhiều nhất là 10 cuộc 1 ngày. Ngoài ra, hành vi địa chỉ thu hồi nợ của FE Credit có mật hiệu quấy nhiễu, đe dọa người dùng. Các hình thức quấy nhiễu này hiện gây phản ứng, tác động tới cuộc sống và công việc mỗi ngày của họ.

Việc quấy nhiễu người dùng cũng sẽ là 1 trong những nội dung rà soát của Cơ quan Thanh tra Giám sát Ngân hàng Nhà nước khi thanh tra tới đây.

Lệ Chi