Ngân hàng không được dùng khoản vay đặc biệt chi trả cho cổ đông sáng lậpQuy định này được nêu tại dự thảo Thông tư quy định về cho vay đặc trưng với tổ chức nguồn vốn vay bị kiểm soát đặc trưng vừa được Ngân hàng Nhà nước thông báo, lấy quan niệm. Dự thảo này được thông báo sau khi Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật các tổ chức nguồn vốn vay năm 2010 vừa được Quốc hội xét duyệt tuần trước.

Theo đó, dư nợ gốc, lãi của khoản vay tái cấp vốn của ngân hàng bị đưa vào danh sách kiểm soát đặc trưng sẽ chuyển thành dư nợ cho vay đặc trưng với mức lãi suất bằng lãi suất tái cấp vốn. Thời hạn vay của những khoản vay này tối đa là 2 năm, nhưng không quá thời hạn kiểm soát đặc trưng do Ngân hàng Nhà nước thông báo trong từng quá trình.

Các ngân hàng sẽ chỉ được sử dụng khoản vay đặc trưng này để hỗ trợ thanh khoản, chi trả tiền gửi cho người gửi tư nhân và không được sử dụng để trả cho người điều hành, cổ đông sáng lập và những người liên đới khác.

ngan-hang-khong-duoc-dung-khoan-vay-dac-biet-chi-tra-cho-co-dong-sang-lap

Các ngân hàng chỉ được sử dụng khoản vay đặc trưng để chi trả cho quý khách tư nhân.

Dự thảo cũng quy định khoản vay đặc trưng được dành đầu tiên hoàn trả trước gần như các khoản nợ khác, đề cập cả các khoản nợ có của nả cam đoan của tổ chức nguồn vốn vay khi đến hạn hoặc trong trường hợp giải thế, vỡ nợ..

Trường hợp đến hạn, ngân hàng chưa trả hết nợ gốc, lãi vay đặc trưng và không được Ngân hàng Nhà nước gia hạn thì lãi suất đối với nợ gốc quá hạn bằng 150% lãi suất cho vay ghi trên giao kèo cho vay đặc trưng. Lãi suất đối với nợ lãi chậm trả bằng 50% lãi suất cho vay ghi trên giao kèo cho vay đặc trưng.

Khoản vay đặc trưng sẽ được dành cho các ngân hàng thương nghiệp, ngân hàng hợp tác xã, tổ chức vốn đầu tư, tổ chức vốn đầu tư vi mô với lãi suất ưu đãi đến mức 0% để hỗ trợ hồi phục theo phương án hồi phục, chuyển giao buộc phải đã được duyệt y; hoặc ngân hàng đã được mua lại buộc phải trước ngày 15/1/2018 – thời điểm Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật các tổ chức nguồn vốn vay có hiệu lực.

Theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, 1 tổ chức nguồn vốn vay bị coi là yếu kém và được đưa vào diện kiểm soát đặc trưng khi rơi vào các trường hợp như: mất kỹ năng kỹ sảo trả tiền; có nguy cơ mất kỹ năng kỹ sảo chi trả; hay lãnh đạo sang trọng (Hội đồng quản trị, Hội đồng người tham gia, Tổng giám đốc…) vi phạm luật pháp…

Ngoài ra, giả định ngân hàng có số lỗ lũy kế lớn hơn 50% trị giá vốn điều lệ và các quỹ dự trữ ghi trong báo cáo vốn đầu tư kiểm toán; không duy trì được tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu trong thời hạn 1 năm liên tục hoặc tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu rẻ hơn 4% trong thời hạn 6 tháng liên tục… cũng sẽ bị đưa vào danh sách kiểm soát.

Anh Minh