Ngân hàng giảm vay mượn tiền đồngNgân hàng Nhà nước cho biết, tổng doanh thu đàm phán bằng tiền trìnhng trên thị phần liên nhà băng trong kỳ 5-9/2 đạt xấp xỉ hơn 170.100 tỷ đồng, giảm 3.000 tỷ đồng (tương đương 2%) so với tuần từ 29/1 – 2/2. Bình quân ngày đạt 42.534 tỷ đồng, giảm 826 tỷ đồng so với tuần trước đó.

Ngân hàng giảm vay mượn tiền đồng.

Ngân hàng giảm vay mượn tiền trìnhng.

Với đàm phán bằng USD quy đổi ra tiền trìnhng đạt khoảng 97.312 tỷ đồng, bình quân 24.328 tỷ đồng mỗi ngày, tăng 4.730 tỷ đồng so với tuần trước đó.

Báo cáo cũng cho biết, các đàm phán tiền trìnhng chính yếu quy tụ vào kỳ hạn qua đêm (44% tổng doanh thu đàm phán VND) và kỳ hạn 1 tuần (14% tổng doanh thu đàm phán VND). Đối với đàm phán USD, các kỳ hạn có doanh thu lớn nhất là kỳ hạn qua đêm và 02 tuần với tỷ trọng tuần tự là 66% và 11%.

Trái với việc sụt giảm về doanh thu, so với tuần trước, lãi suất bình quân trên thị phần liên nhà băng trong tuần có xu thế tăng ở toàn bộ các kỳ hạn. Cụ thể, lãi suất kỳ hạn qua đêm tăng 1,2% mỗi năm lên mức 2,81% 1 năm. Các kỳ hạn từ 1 tuần đến 3 tuần có mức tăng trong khoảng từ 1,03 – 1,78% 1 năm.

Đối với các đàm phán USD, so với tuần trước, lãi suất bình quân trên thị phần liên nhà băng tăng giảm trái chiều. Theo đó, lãi suất giảm tuần tự 0,01% 1 năm và 0,14% mỗi năm ở kỳ hạn qua đêm và 3 tuần. Trong khi đó, lãi suất kỳ hạn 1 tuần và 2 tuần tăng trong khoảng từ 0,02 – 0,05% 1 năm.

Lệ Chi