Ngân hàng đua nhau tăng vốn điều lệNgân hàng Quân Đội (MB) và Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) vừa được Ngân hàng Nhà nước chấp nhận tăng vốn điều lệ tuần tự lên 18.155 tỷ đồng (số vốn tăng thêm hơn 1.000 tỷ) và 15.706 tỷ đồng (tức tăng thêm 1.647 tỷ).

Trước đó, Hội đồng quản trị ACB cũng đã trình cổ đông xét duyệt tăng vốn điều lệ lên 11.259 tỷ đồng. Mức này tăng gần 20% trong năm 2017, phê duyệt chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 10% cho cổ đông hiện hữu với số lượng tối đa là gần 98,6 triệu cổ phiếu. Tính đến hết năm 2016, vốn điều lệ của nhà băng này đạt 9.377 tỷ đồng và thuộc đội ngũ nhà băng thương nghiệp cổ phần tư nhân có vốn điều lệ dẫn đầu.

ngan-hang-dua-nhau-tang-von-dieu-le

Các nhà băng tăng cả ngàn tỷ đồng vốn điều lệ. Ảnh: PV.

Tương tự, Techcombank đã trình cổ đông phê duyệt phương án tăng vốn điều lệ thêm 5.000 tỷ đồng, từ mức 8.878 tỷ hiện tại lên gần 14.000 tỷ đồng năm nay. Việc tăng vốn phê duyệt chào bán 500 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ nắm giữ. Thời điểm chào bán dự tính trong quý II hoặc quý III.

Ngay cả những nhà băng từng chiến bại với mục tiêu tăng vốn vì nhiều nguyên nhân cũng tiếp diễn lên mục tiêu tăng vốn trong năm nay. Chẳng hạn như OCB, tại Đại hội cổ đông thường niên năm ngoái đã phê duyệt việc tăng vốn từ 4.000 tỷ lên 5.000 tỷ đồng nhưng đến nay vẫn chưa thực hành được. Trong năm 2017, nhà băng tiếp diễn trình lại mục tiêu tăng vốn phê duyệt việc phát hành 5% cổ phiếu thưởng cho cổ đông và phát hành riêng lẻ cho đối tượng tuyển chọn.

Tăng vốn trong bối cảnh phải rốt ráo xử lý nợ xấu được xem là sức ép. Nhưng lãnh đạo các nhà băng cho rằng, trong mục tiêu vững mạnh lâu dài thì việc tăng cường kỹ năng kỹ sảo phòng ngự thanh khoản hay nhắc cách khác là tăng độ vững mạnh của bảng tổng kết của nả qua việc tăng vốn điều lệ có ý nghĩa rất không thể xem nhẹ. Bên cạnh đó là để tăng tiến kỹ năng quản trị rủi ro trong hoạt động nhà băng, tăng tiến kỹ năng đầu tư vững mạnh bộ máy, mở mang màng lưới chi nhánh và tăng cường đầu tư…

“Việc tăng vốn điều lệ này sẽ giúp nhà băng tăng ngừng liên đới tới cấp nguồn hỗ trợ cho quý khách hàng, thêm nguồn vốn trung và dài hạn để tài trợ cho các hoạt động cấp nguồn hỗ trợ”, 1 Phó tổng giám đốc ACB giải thích và cho biết, việc này còn để tạo thêm nguồn vốn đầu tư vào các biện pháp tăng tiến bộ máy kỹ thuật nguồn tin, quản trị rủi ro…

Trong khi đó, theo các chuyên gia nguồn vốn, tăng vốn còn là đề xuất thế tất để các nhà băng đáp ứng các căn cứ quản trị rủi ro càng ngày càng khó tính. Trước hết là mục đích xin hứa tỷ lệ vốn an toàn (CAR) theo đúng quy định. Hiện tại tỷ lệ CAR theo quy định của Ngân hàng Nhà nước ở mức 8%.

Thanh Lê