Ngân hàng đồng loạt đổi cách tính lãi tiết kiệm, cho vayTừ đầu năm 2018, hàng loạt ngân hàng thương nghiệp ban bố đổi thay cách tính lãi bóp chắt và cho vay, trên cơ sở vật chất xác định 1 năm 365 ngày thay vì 360 ngày.

Các ngân hàng từ nay sẽ thống nhất cách tính lãi gửi và vay thay vì mỗi nơi một kiểu. Ảnh: Đức Đồng.

Các ngân hàng từ nay sẽ hiệp lực cách tính lãi gửi và vay thay vì mỗi nơi 1 kiểu. Ảnh: Đức Đồng.

Việc đổi thay cách tính này là để thực hành Thông tư 14 của Ngân hàng Nhà nước, có hiệu lực từ 1/1/2018. Việc này giúp thích hợp với quy định của Luật Dân sự sửa đổi, bổ sung vừa qua, đồng thời là cơ sở vật chất để các ngân hàng thương nghiệp hiệp lực cách tính lãi.

Thực tế, trước năm 2018, rất nhiều ngân hàng vẫn tính lãi (cho vay và gửi) với cách quy ước trên giao kèo là 360 ngày (không tính trường hợp tháng có 31 ngày) thay vì theo ngày thực tiễn 365 hoặc 366 ngày. Cụ thể, cùng lãi suất niêm yết gửi bóp chắt kỳ hạn 1 tháng là 7% 1 năm nhưng giả thiết tính cơ sở vật chất 365 ngày, lãi (tính theo ngày) sẽ rẻ hơn so với khi tính 360 ngày.

Ví dụ, các bạn gửi 1 tỷ đồng kỳ hạn 1 tháng, lãi suất giao kèo ghi 7,2% 1 năm. Nếu ngân hàng nào quy ước 1 năm 360 ngày thì tiền lãi thực tiễn tính theo ngày người gửi bóp chắt nhận về là 200.000 đồng (lãi suất 0,02% mỗi ngày). Nhưng giả thiết ngân hàng xác định 1 năm 365 ngày, lãi thực mỗi ngày nhận về của khoản gửi 1 tỷ đồng giảm, chỉ còn 197.000 đồng.

Như vậy, người gửi tiền có thể sẽ thiệt hơn với cách tính mới nhưng trái lại, người vay có thể sẽ phải trả lãi ít hơn.

Ngân hàng Nhà nước cho biết, việc mỗi ngân hàng quy ước 1 cách quy đổi khác nhau dẫn đến khó khăn không lành mạnh. Ngoài ra, việc này cũng dẫn đến những bàn cãi, tố cáo giữa các bạn và ngân hàng khi thu lãi vay và trả lãi gửi. Do đó, cách đổi thay sẽ cam đoan tính hiệp lực giữa các ngân hàng.

Với các khoản gửi có kỳ hạn trước ngày 1/1, các ngân hàng thực hành cách tính như cũ cho đến khi hết hạn. Riêng tiền gửi không kỳ hạn sẽ được ứng dụng ngay theo quy định mới.

Thanh Thanh Lan