Napas triển khai kế hoạch hoạt động năm 2018Theo bà Nguyễn Tú Anh – Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thanh toán Quốc gia Việt Nam (Napas), trong năm 2018, Napas sẽ hoàn tất, áp dụng và triển khai thành công quy định về thẻ chip nội địa.

Đồng thời doanh nghiệp triển khai bộ máy ACH chuyên dụng cho các thương lượng trả tiền bán buôn, nghiên cứu, liên kết triển khai định hướng của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước về điều hành thương lượng trả tiền thẻ quốc tế.

Công ty CP Thanh toán Quốc gia Việt Nam (Napas) vừa tổ chức hội nghị tổng kết 2017 và triển khai hoạt động 2018 vào ngày 1/2 tại Hà Nội.

Công ty CP Thanh toán Quốc gia Việt Nam (Napas) doanh nghiệp hội nghị tổng kết 2017 và triển khai hoạt động 2018 vào ngày 1/2 tại Hà Nội. Ảnh: Napas.

“Chúng tôi sẽ nghiên cứu, áp dụng các khoa học mới trong lĩnh vực trả tiền, Fintech, doanh nghiệp vận hành an toàn, thông suốt và hiệu quả bộ máy chuyển mạch…”, bà Tú Anh san sẻ.

Năm 2017, tổng số lượng thương lượng thực hành qua bộ máy Napas đạt khoảng 267 triệu thương lượng, tăng trưởng 24% so với 2016. Tổng trị giá thương lượng ở mức 656.000 tỷ đồng, vượt 102% so với năm 2017. Trong đó, tổng trị giá thương lượng chuyển tiền nhanh liên nhà băng 24/7 ở mức 302.000 tỷ đồng, gần tương đương với tổng trị giá thương lượng rút tiền ATM liên nhà băng 307.000 tỷ đồng qua bộ máy Napas.

Công ty đã triển khai các công trình trọng tâm được Ngân hàng Nhà nước giao gồm công trình vun đắp và triển khai bộ căn cứ thẻ chip nội địa (VCCS), bộ máy trả tiền bù trừ tự động chuyên dụng cho thương lượng trả tiền bán buôn (ACH), kết nối chuyển mạch thẻ quốc tế…

Ngoài ra, Napas cũng chủ động nghiên cứu, tăng trưởng các mặt hàng nhà sản xuất áp dụng khoa học số hóa như nhà sản xuất trả tiền di động SamsungPay, QRCode nhằm đáp ứng đề nghị của nhà băng và trung gian trả tiền trước xu hướng tăng trưởng quốc tế. Công ty đưa ra nhiều biện pháp tăng tiến kỹ năng quản trị điều hành, tăng trưởng buôn bán. Các quy chế, quy định, quy trình quản trị nội bộ, quy trình giám sát tuân thủ giữa các phòng ban chức năng tiếp diễn được củng cố và hoàn thiện.

Minh Trí