Nam A Bank huy động vốn tăng 12% sau 6 thángNgân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank) vừa sơ kết hoạt động buôn bán 6 tháng đầu năm.

Theo báo cáo hoạt động buôn bán, tính đến 30/6/2017, tổng của nả của Nam A Bank đạt 48.531 tỷ đồng, tăng 13,4% so đầu năm; huy động vốn thị phần 1 (nhà băng – với các tư nhân, đơn vị, đơn vị) là 38.145 tỷ, tăng 12%. Cho vay thị phần 1 đạt 28.155 tỷ, tăng 4.116 tỷ so với đầu năm.

Hệ quý vị và số lượng thẻ nguồn hỗ trợ tăng nhẹ tuần tự 21,2% và 25% so với tiêu chí đề ra. Doanh số trả tiền quốc tế trong 6 tháng là 234 triệu USD, tương đương 78% mục tiêu năm.

nam-a-bank-huy-dong-von-tang-12-sau-6-thang

Bà Lương Thị Cẩm Tú – Tổng giám đốc Nam A Bank.

Thời gian qua, Nam A Bank hoàn tất 100% mục tiêu đồng bộ hóa hình ảnh thương hiệu trên toàn bộ máy. Nhiều hàng hóa, nhà sản xuất mới được nhà băng giới thiệu, như: triển khai luôn tiện ích chuẩn xác đàm phán thẻ trực tuyến 3D Secure, golive giao diện Mobile Banking phiên bản 2.0, gói combo với nhiều luôn tiện ích, ra mắt các chương trình ưu đãi, khuyến mãi dành cho quý vị…

Bà Lương Thị Cẩm Tú – Tổng giám đốc Nam A Bank cho biết, nhà băng sẽ đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện và áp dụng nền móng nhà băng số (Digital Bank) trong các hàng hóa nhà sản xuất, mang đến cho quý vị những trải nghiệm mới nhất, thích hợp với xu hướng đương đại.

6 tháng cuối năm, Nam A Bank tiếp diễn tăng cường kỹ năng chuyên dụng cho quý vị, tinh gọn và linh hoạt hóa các quy trình. Mới đây, nhà băng hài hòa mục tiêu với tập đoàn bảo hiểm FWD nhằm cung cấp các hàng hóa bảo hiểm đa đạng và toàn diện cho quý vị.

Vừa qua, Nam A Bank được Ngân hàng Nhà nước bằng lòng bổ sung các nghiệp vụ buôn bán, như: cấp nguồn hỗ trợ dưới hình thức bao trả tiền trong nước; khuyên nhủ nguồn vốn đơn vị; tham dự đấu thầu, mua, bán tín phiếu ngân khố…

Ngân hàng có mục tiêu tuyển dụng 500 nhân sự cho các vị trí từ chuyên viên đến cấp chủa quản trên toàn bộ máy nhằm đáp ứng nhu cầu mở mang quy mô hoạt động.

Thanh Thư