Nam A Bank hỗ trợ 100% vốn cho đại lý ôtôVới tiêu chí giúp quý khách hàng đơn vị tiện lợi tiếp cận nguồn vốn ngắn hạn, vững mạnh hoạt động buôn bán, Nam A Bank triển khai nhiều hàng hóa hỗ trợ lĩnh vực đặc biệt, trong đó có lĩnh vực ôtô.

Theo đại diện Nam A Bank, năm 2018 được dự báo sẽ là 1 năm bùng nổ của thị phần ôtô Việt Nam. Hiệp định thương nghiệp tự do (FTA), hàng rào thuế quan được cắt giảm và xóa bỏ hoang chỉ mở ra nhiều thời cơ buôn bán mà còn tạo điều kiện để người dùng tiện lợi sở hữu ôtô. Bên cạnh biện pháp vốn đầu tư hữu hiệu dành cho quý khách hàng tư nhân vay mua ôtô, hàng hóa “Tài trợ đại lý ôtô” là biện pháp cho phân khúc quý khách hàng đơn vị có nhu cầu buôn bán đại lý xe tương đối.

Nam A Bank có nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp buôn bán đại lý ôtô. Thông tin chi tiết tróc nã cập www.namabank.com.vn.

Nam A Bank có nhiều chính sách hỗ trợ đơn vị buôn bán đại lý ôtô. Thông tin chi tiết tróc nã cập www.namabank.com.vn.

Theo đó, đại lý cung ứng chính thức của doanh nghiệp cung ứng và lắp ráp ôtô tại Việt Nam hay đầu mối du nhập trực tiếp xe từ nước ngoài sẽ được Nam A Bank hỗ trợ nguồn vốn ngắn hạn tối đa 12 tháng để trả tiền giao kèo mua bán với đơn vị xe và nhận chính lô xe mua khiến của nả cam đoan.

Bên cạnh đó, nhà băng sẽ bảo lãnh cho đại lý khi tiến hành thương lượng, hỗ trợ trả tiền đến đơn vị trước giao xe và liên kết cho vay trực tiếp đến quý khách hàng mua xe của đại lý. Với lãi suất cạnh tranh kèm theo nhiều chính sách ưu đãi, quy trình, giấy má đơn thuần, thời kì xử lý nhanh, hàng hóa này sẽ là biện pháp để đơn vị tiện lợi tiếp cận nguồn vốn vững mạnh buôn bán.

Song song với việc tụ hội vào mảng bán sỉ, trong năm 2018, Nam A Bank cũng chú trọng nghiên cứu, cải tiến quan hệ lâu dài hàng hóa cho hệ quý khách hàng đơn vị. Ngoài các hàng hóa nguồn hỗ trợ tróc nãền thống, nhà băng này còn cung cấp những hàng hóa về tiền gửi, tài trợ chuỗi cung ứng, thu hộ, bão lãnh, nhà sản xuất nhà băng điện tử… cùng nhiều chương trình ưu đãi lãi vay để bổ sung nguồn vốn cho đơn vị hoạt động.

Nhà băng còn triển khai các chính sách, biện pháp hiệu quả nhằm tháo dỡ gỡ cạnh tranh trong quan hệ nguồn hỗ trợ giữa nhà băng và đơn vị, tạo điều kiện thúc đẩy cung ứng buôn bán.

Huệ Chi