Nam A Bank giành thêm 4 giải thưởngNam A Bank giành 4 giải thưởng gồm: top 10 “Doanh nghiệp điển hình APEC 2017”; top 10 “Thương hiệu dẫn đầu Việt Nam 2017”, “Thương hiệu bằng lòng các bạn – CSI: 2017” và “Thương hiệu gia đình tin tiêu dùng 2017”.

Trong đó, nhà băng được trao giải thưởng top 10 “Doanh nghiệp điển hình APEC 2017” trong phạm vi chương trình “Tự hào đơn vị, thương hiệu APEC” do Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam doanh nghiệp.

Tham dự chương trình năm nay, Nam A Bank có thời cơ giao lưu và kết nối với các đơn vị APEC nhằm thúc đẩy tăng cường liên kết trong ngày mai.

Với giải Top 10 “Thương hiệu dẫn đầu Việt Nam 2017” do Liên hiệp công nghệ vững mạnh đơn vị Việt Nam bình chọn, Nam A Bank là 1 trong ba nhà băng tại Việt Nam có mặt trong bảng xếp hạng này.

Đơn vị đáp ứng các tiêu chí về nhóm độ vững mạnh an toàn, lâu dài, ổn định với lượng các bạn trung thành cao, mang lưới cung ứng rộng khắp.

nam-a-bank-gianh-them-4-giai-thuong

Bà Nguyễn Thị Thu Hà – Đại diện Nam A Bank nhận giải thưởng Top 10 “Thương hiệu dẫn đầu Việt Nam 2017” vào tháng 8/2017.

Với định hướng lấy các bạn làm cho trọng tâm, Nam A Bank đặt ra những tiêu chí khó tính trong mọi hoạt động. Ngân hàng cũng liên tục cải tiến và canh tân luôn luôn có chữ tín hàng hóa nhà sản xuất, mang lại lợi ích cao nhất cho các bạn phê duyệt nhiều chương trình khuyến mãi.

Vì vậy, nhà băng được doanh nghiệp quốc tế InterConformity Cộng hòa liên bang Đức đã trao chứng thực “Thương hiệu bằng lòng các bạn – CSI: 2017”.

Bên cạnh đó, hàng hóa “Tiết kiệm Hưng Thịnh” của Nam A Bank cũng được Tạp chí Gia đình và Trẻ em xác nhận là “Thương hiệu gia đình tin tiêu dùng”. Đây là hàng hóa dành cho các bạn từ 40 tuổi với hàng loạt tiện thể ích, giúp người tiêu dùng hoạch định nguồn vốn hiệu quả, chuẩn bị tốt nhất những mục tiêu cho bản thân và gia đình.

Trước đó, nhà băng cũng cũng giành nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế khác như top 10 đơn vị ASEAN điển hình 2017, thương hiệu luôn luôn có chữ tín QSI 2017, đơn vị cống hiến 2017. Ba năm liên tục, nhà băng cũng được trao giải “Thương hiệu mạnh Việt Nam”.

Huệ Chi