Nam A Bank giảm lãi suất vay hỗ trợ doanh nghiệpSau khi tăng lãi suất huy động trước và sau Tết Nguyên đán để lôi kéo tiền nhàn rỗi, từ tháng 4, Nam A Bank tiến hành hạ nhằm bảo đảm thanh khoản ổn định.

Cụ thể, đối với Việt Nam đồng, nhà băng giảm 0,1% 1 năm đối với kỳ hạn từ 6-8 tháng còn 6,5%. Kỳ hạn từ 9 tháng trở lên giảm 0,2% 1 năm.

Từ mức điều chỉnh trên, hợp tác tung ra gói nguồn đầu tư 2.500 tỷ đồng, nhà băng giảm mức lãi vay còn từ 6,88% 1 năm đối với Việt Nam đồng và 2,88% 1 năm đối với USD. Thời hạn vay tối đa 6 tháng nhằm hỗ trợ các công ty xuất nhập cảng chủ động nguồn vốn, tăng trưởng hoạt động buôn bán.

Ngân hàng giảm mức lãi vay nhằm hỗ trợ doanh nghiệp xuất nhập khẩu.

Ngân hàng giảm mức lãi vay nhằm hỗ trợ công ty xuất nhập cảng.

“Với gói nguồn đầu tư này, chúng tôi ước ao tạo điều kiện để các công ty tiếp cận vốn vay và bổ sung vốn đầu tư cho các tiêu chí tăng trưởng”, đại diện nhà băng nhấn mạnh.

Quyết định điều chỉnh giảm lãi suất huy động để điều chỉnh giảm lãi suất cho vay nằm trong định hướng tăng trưởng của Nam A Bank cũng như thực hành theo chủ trương chung của Nhà nước và đồng hành vì lợi ích người mua.

Đại diện Nam A Bank cho biết, việc nhà băng hạ lãi suất đầu vào mô tả tính bảo đảm thanh khoản ổn định. Đây còn là chỉ tiêu hợp lý trong quá trình này, góp phần ổn định mặt bằng lãi suất, tạo tiền đề giảm lãi suất cho vay theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước.

Vào đầu 2018, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tính toán giảm lãi suất cho vay đồng loạt tại các nhà băng. Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo toàn bộ máy triển khai nhiệm vụ tiêu chí năm 2018, trong đó coi xét giảm lãi suất cho vay là nội dung trọng tâm.

Song Minh