Năm 2020: Thu nhập bình quân đầu người TP HCM đạt 9.800 USDTại Hội nghị Xúc tiến Đầu tư TP HCM 2017 doanh nghiệp ngày 11/10, Phó chủ toạ UBND Trần Vĩnh Tuyến cho biết, kinh tế thị thành duy trì tăng trưởng tương đối cao công đoạn 2011-2015, tăng trưởng GRDP bình quân đạt 9,6% mỗi năm, gấp 1,66 lần bình quân cả nước.

Theo ông Tuyến, năm 2013 Thủ tướng đã ban hành quy định phê chuẩn quy hoạch tổng thể vững mạnh kinh tế xã hội TP HCM đến 2020, tầm nhìn 2025 với quan niệm dựa trên nền móng vững mạnh vững bền, duy trì tốc độ tăng trưởng cao.

nam-2020-thu-nhap-binh-quan-dau-nguoi-tp-hcm-dat-9800-usd

TP HCM đặt chiến lược thu nhập bình quân năm 2020 đạt 9.800 USD mỗi người 1 năm. Ảnh: PV.

Điều này đã được Đại hội Đảng bộ TP HCM lần thứ X nhiệm kỳ 2015-2020 cụ thể hóa thành chiến lược vun đắp với nhiều kế hoạch. Tốc độ tăng trưởng tổng mặt hàng nội địa trên gianh giới – GRDP bình quân công đoạn 2016-2020 đạt từ 8,5% mỗi năm; di chuyển cơ cấu kinh tế theo hướng nhà sản xuất – công nghiệp – nông nghiệp.

Trong đó tỷ trọng lĩnh vực nhà sản xuất của GRDP đến năm 2020 chiếm từ 56-58%, tỷ trọng đóng góp của nhân tố năng suất tổng hợp (TFP) vào GDRP bình quân hàng năm từ 35% trở lên; tổng vốn đầu tư xã hội chiếm bình quân khoảng 30% GRDP; Đồng thời, đến năm 2020 GRDP bình quân đầu người đạt 9.800 đôla Mỹ 1 người mỗi năm.

Theo ông Trần Vĩnh Tuyến, để thực hành chiến lược trên, TP HCM tập kết kêu gọi đầu tư vào 9 hàng ngũ lĩnh vực nhà sản xuất và 4 lĩnh vực công nghiệp xung yếu. Thành phường cũng cố gắng triển khai 7 chương trình đột phá được Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phường lần X đề ra.

Thứ nhất là chương trình tăng tiến có bảo hành lâu dài tăng trưởng. Thứ hai là tăng tiến có bảo hành lâu dài khó khăn của kinh tế thị thành trong giai đoạn hội nhập. Thứ ba là chương trình tăng tiến có bảo hành lâu dài nguồn nhân công. Thứ tư là chương trình thay đổi tích cực hành chính. Thứ năm là chương trình giảm ùn tắc liên lạc, giảm tai nạn liên lạc. Thứ sau là chương trình giảm ngập nước, đối phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng, giảm ô nhiễm môi trường. Cuối cùng là chương trình chỉnh trang và vững mạnh thành thị.

Thanh Lê