Mỗi sếp Vinataba nhận thù lao hơn nửa tỷ đồng năm 2017

Theo báo cáo quỹ tiền lương, thù lao, thưởng 2017 của Tổng tổ chức thuốc lá Vinataba, với hơn 1.300 cần lao, bình quân mỗi người tại tổ chức này nhận 20,6 triệu đồng 1 tháng.

Trong đó, khoản chi cho 10 lãnh đạo chuyên trách là 3,68 tỷ đồng, bình quân mỗi người lĩnh 41,6 triệu đồng. Lãnh đạo không chuyên trách cũng nhận gần 8 triệu đồng 1 tháng.

Ngoài ra, các lãnh đạo chủa quản tại tổ chức này còn được thưởng 138,6 triệu đồng. Tổng cộng, mỗi lãnh đạo chuyên trách Vinataba nhận khoảng 517 triệu đồng lương, thưởng năm 2017.

Lý giải về mức thù lao cao hơn 2016, Vinataba cho biết là do đạt tiêu chí lợi nhuận, năng suất cần lao tăng so với tiêu chí. Năm 2017, Vinataba ghi nhận doanh số 25.654 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 2.007 tỷ.

Năm 2018, tổ chức này dự tính nâng tổng quỹ lương lãnh đạo thêm 1 tỷ đồng, lên 4,79 tỷ. Trong đó, 4,75 tỷ đồng là quỹ lương dành cho 10 người chuyên trách, 93 triệu đồng cho người không chuyên trách.

Liên quan tới vị trí lãnh đạo sang trọng, trong văn bản gửi Bộ Công Thương vừa qua, Vinataba đã giới thiệu nhân sự bổ dụng giữ chức phận Chủ tịch Hội đồng người tham gia Tổng tổ chức.Theo đó, ông Hồ Lê Nghĩa – Thành viên Hội đồng người tham gia, Trưởng ban Kiểm soát nội bộ Vinataba được giới thiệu vào vị trí này, thay cho ông Vũ Văn Cường về hưu vào tháng 9.

Theo giới thiệu, ông Hồ Lê Nghĩa sinh năm 1979 tại Nghệ An, có tay nghề Thạc sỹ Quản trị Tài chính tổ chức, Tiến sỹ Kinh tế công nghiệp, có 7 năm kinh nghiệm giữ các chức phận điều hành, chủa quản.

Trước khi về Vinataba, ông Nghĩa từng là Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu kế hoạch, chính sách công nghiệp (Bộ Công Thương).

Nhận xét về người được đề cử, Chủ tịch đương chức Vũ Văn Cường cho hay, ông Nghĩa là “cán bộ có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt”, “có kỹ năng tầm nhìn, là cán bộ lãnh đạo trẻ nhưng có sự nắm bắt nhanh”.

Anh Minh