MobiFone và AVG thống nhất huỷ hợp đồng chuyển nhượngKết luận huỷ bỏ hầu hết giao kèo Tổng đơn vị Viễn thông Di động (MobiFone) mua 95% cổ phần của Công ty cổ phần Nghe nhìn Toàn cầu (AVG), vừa được hai bên đưa ra tại cuộc họp chiều 12/3.

Sau khi huỷ hợp đồng chuyển nhượng, AVG sẽ trả lại MobiFone số tiền đã thanh toán mà không yêu cầu bồi thường.

Sau khi huỷ giao kèo chuyển nhượng, AVG sẽ trả lại MobiFone số tiền đã trả tiền mà không đề nghị hoàn trả.

Theo đó, MobiFone và AVG hiệp lực huỷ việc chuyển nhượng 344,66 triệu cổ phần, hoàn trả cho nhau những gì đã nhận theo thoả thuận. Tổng trị giá giao kèo chuyển nhượng này là 8.889,8 tỷ đồng.

Các cổ đông đã chuyển nhượng (phía AVG) sẽ hoàn trả lại hầu hết số tiền MobiFone đã trả tiền. Còn MobiFone cũng trả lại AVG số cổ phần và các của cải đã nhận chuyển nhượng. Đồng thời, hai bên “sẽ gắng sức để cả hai không chịu thiệt hại từ việc này”.

Đại diện cho AVG trong cuộc thương thảo với MobiFone, ông Phạm Nhật Vũ đã đồng ý không đề nghị phạt và đòi hoàn trả khi huỷ thương lượng. Ngoài số tiền đã trả tiền cho AVG, MobiFone cho biết đã phải trả 1 số giá tiền liên đới như thuê khuyên nhủ và đại diện AVG cũng đồng ý sẽ trả tiền cả những khoản này.

Theo đại diện AVG, có nhiều bởi vì khiến cho cho họ đề nghị huỷ giao kèo. Một là, từ khi mua lại, MobiFone đã không vận hành, vững mạnh đúng như chỉ tiêu và để lỡ nhiều thời cơ, tiềm năng của AVG.

Hai là, tính từ lúc khi giao kèo có hiệu lực, MobiFone mới trả tiền 95% trị giá giao kèo. Quá thời hạn phải trả tiền theo giao kèo nhưng đến nay, MobiFone vẫn chưa hoàn thành phận sự chi trả 5% còn lại dù AVG đã liên tục có văn bản đòi.

Bên cạnh đó, tính từ lúc khi có đề nghị thanh tra giao kèo này, giai đoạn vận hành thương hiệu AVG nảy sinh nhiều vấn đề gây tổn hại quan hệ lâu dài cho các bên liên đới. Theo cả MobiFone và AVG, việc huỷ giao kèo nhằm đảm bảo quan hệ lâu dài cho cả hai tổ chức.

Tại cuộc thương thảo, lãnh đạo MobiFone cũng tập huấn giai đoạn thanh tra đã ảnh hưởng đến việc hoàn thành trả tiền cho AVG. Đại diện đơn vị này cho biết, do MobiFone phải tuân thủ các quy định đối với đơn vị Nhà nước, đó là phải quyết toán xong công trình. Tuy nhiên, vì có sự việc thanh tra nên việc quyết toán đã chưa hoàn thành.

Bên cạnh đó, lãnh đạo MobiFone tập huấn thêm, do AVG còn cạnh tranh, thị phần cũng nhiều đổi thay và MobiFone cũng chưa thể tập hợp ngay cho việc vững mạnh AVG.

Về việc định giá cổ phần, ông Phạm Nhật Vũ cho rằng AVG là 1 của cải có trị giá và trước khi bán cho MobiFone, ông đã từng định bán nó cho các đối tác từ Nga và Hàn Quốc với mức giá thậm chí còn cao hơn.

Theo lịch trình thanh lý giao kèo, tính từ lúc khi hai bên hợp đồng thoả thuận huỷ giao kèo, AVG sẽ hoàn trả 30% tổng trị giá giao kèo trong 10 ngày và MobiFone sẽ chuyển giao ngay quyền kiểm soát việc hợp đồng các văn bản của AVG cho các cổ đông đã chuyển nhượng trước đó. Việc chuyển đổi lại quyền sở hữu số cổ phần sẽ được hoàn thành trong 30 ngày.

Trước đó, Văn phòng Trung ương Đảng có công văn về việc xử lý giao kèo MobiFone mua cổ phần của AVG. Theo đó, Ban Bí thư cho rằng, đây là 1 vụ việc “nghiêm trọng, phức tạp, mẫn cảm, dư luận xã hội đặc thù quan tâm”. Các cơ quan có phận sự khẩn trương coi xét, xử lý vụ việc đảm bảo khách quan, chính xác với ý thức nhất quyết, chặt chẽ, khiến cho rõ đến đâu xử lý đến đó, đúng người, đúng vi phạm, đúng luật pháp và thu hồi của cải Nhà nước bị thất thoát.

Kỳ Duyên