Mở rộng đối tượng hành nghề đại lý thuếThông tư số 51 của Bộ Tài chính có hiệu lực từ 15/7, có nhiều sửa đổi theo hướng mở hơn trong tổ chức thi và điều kiện được cấp chứng chỉ hành nghề nhà cung cấp khiến giấy tờ về thuế.

mo-rong-doi-tuong-hanh-nghe-dai-ly-thue

Đại lý thuế lớn mạnh sẽ hỗ trợ tốt cho tổ chức thực hành kê khai nộp thuế. Ảnh: Lệ Chi.

Theo đó, Thông tư quy định rõ hơn và mở mang hơn đối tượng đủ điều kiện dự thi chứng chỉ hành nghề nhà cung cấp về thuế, đó là tư nhân có bằng tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên thuộc các ngành nghề kinh tế, thuế, nguồn vốn, nhà băng, kế toán bán hàng, kiểm toán, luật hoặc các chuyên ngành nghề khác và có tổng số doanh nghiệp học trình (hoặc tiết học) các môn học về nguồn vốn, kế toán bán hàng, kiểm toán, phân tách hoạt động nguồn vốn, thuế từ 7% trên tổng số học trình (hoặc tiết học) cả khóa học trở lên từ khi khi tốt nghiệp là đủ điều kiện dự thi.

Về tổ chức thi và cấp chứng chỉ hành nghề, điểm mới của Thông tư số 51 là đã tăng kỳ thi cấp chứng chỉ hành nghề nhà cung cấp về thuế từ 1 lần 1 năm lên ít ra 2 lần 1 năm. Đơn vị tổ chức thi, cấp chứng chỉ là Tổng cục Thuế.

Thông tư số 51cũng chỉ dẫn, công chức, nhân viên công việc trong ngành nghề Thuế từ 3 năm trở lên (trước đây là 5 năm), giả thiết có nhu cầu thi chứng chỉ về thuế thì được miễn môn thi luật pháp về thuế.

Ngoài ra, Thông tư bổ sung đối tượng được miễn 2 môn thi là luật pháp về thuế, kế toán bán hàng đối với trường hợp người có chứng thực đăng ký hành nghề kế toán bán hàng do cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định của Bộ Tài chính; công chức, nhân viên thuế có ngạch công chức, nhân viên từ chuyên viên thuế, rà soát viên cao đẳng thuế, giảng sư trở lên và có thời kì công việc liên tục trong ngành nghề thuế từ 5 năm trở lên (trước đây là 10 năm trở lên) thì được miễn thi 2 môn trên.

Đại lý thuế là doanh nghiệp chịu nghĩa vụ trong việc kê khai diễn biến nộp thuế và các vấn đề liên đới của tổ chức trước Cơ quan thuế. Chính vì vậy để có thể hoạt động thì Đại Lý thuế phải được cấp phép hành nghề, phải có hai nhân viên có chứng chỉ hành nghề khiến giấy tờ về thuế do Bộ Tài Chính cấp. Ngoài ra 1 bắt buộc khách quan khác là các nhân viên đại lý thuế phải có kinh nghiệm và tay nghề cao thì mới đáp ứng nhu cầu của tổ chức và cam kết việc kê khai chính xác trước cơ quan thuế.

Thanh Lê