‘Mất không’ 1,2 tỷ USD mỗi năm do chậm thông quanHội đồng khuyên dăn đổi thay tích cực giấy má hành chính do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng khiến cho Chủ tịch, đã có báo cáo gửi Thủ tướng bắt buộc vận dụng Hệ thống bảo lãnh duyệt yn tại Việt Nam. Báo cáo này dựa trên cơ sở vật chất bắt buộc của Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Diễn đàn Kinh tế tư nhân (VPSF) và Liên minh tạo thuận lợi hoá thương nghiệp toàn cầu (GATF).

Tại báo cáo gửi lên Thủ tướng, Hội đồng khuyên dăn đổi thay tích cực chính sách thẩm định, cứ mỗi ngày nảy sinh 1 hàng hóa bị chậm trễ trước khi được vận tải sẽ khiến cho giảm thương nghiệp hơn 1%. Xét dữ liệu xuất, du nhập của Việt Nam năm 2015, tỷ lệ này tương đương 3,2 triệu USD, đồng nghĩa mỗi năm “mất không” gần 1,2 tỷ USD.

“Vì vậy, việc thực hành 1 bộ máy bảo lãnh duyệt yn có thể giải quyết được việc chậm trễ trong giải thể hàng hoá và giúp chắt lót được ít ra 3,2 triệu USD mỗi ngày trong hoạt động xuất du nhập ở Việt Nam. Bên cạnh đó, nguồn thu về thuế có thể gia tăng từ việc mở mang hoạt động thương nghiệp do giảm các rào cản, gánh nặng về giá thành…”, báo cáo phân tách.

mat-khong-1-2-ty-usd-moi-nam-do-cham-thong-quan

Theo tính toán, cứ mỗi ngày nảy sinh 1 hàng hóa bị chậm trễ trước khi vận tải sẽ khiến cho giảm thương nghiệp 1%.

Báo cáo này cũng cho hay, thời kì qua, Việt Nam đã triển khai nhiều biện pháp để tạo thuận lợi cho hoạt động xuất du nhập. Kết quả thẩm định của Ngân hàng Thế giới năm 2016 về chỉ số thương lượng thương nghiệp qua giáp ranh thì Việt Nam xếp thứ 93 toàn cầu (tăng 15 bậc so với năm 2015), giảm thời kì thực hành từ 138 giờ xuống còn 108 giờ.

Tuy nhiên, chỉ số này của Việt Nam chưa đạt nhàng nhàng của đội ngũ các nước ASEAN 4, các tổ chức khi tham dự hoạt động thương lượng thương nghiệp vẫn gặp nhiều cạnh tranh, vướng mắc trong khâu duyệt yn, đặc trưng là rà soát chuyên ngành, gây cản trở cho cung ứng, buôn bán và cạnh tranh thương nghiệp quốc tế.

Một thống kê được chỉ ra rằng, số lượng hàng hóa rà soát chuyên ngành chiếm khoảng 30% tổng lượng hàng hoá, khi mà thời kỳ thực hành của cơ quan rà soát chuyên ngành chiếm hơn 70% tổng thời kì duyệt yn hàng hoá.

“Mục đầu đề ra là đến năm 2020 giảm thời kì thực hành giấy má xuất khẩu từ 108 giờ xuống 60 giờ, giảm thời kì thực hành giấy má du nhập từ 138 giờ xuống 80 giờ. Đây là thách thức rất lớn và để đạt tiêu chí này, đòi hỏi Việt Nam phải có sự đổi thay tích cực, đổi thay mạnh mẽ trong thực hành giấy má xuất khẩu, du nhập”, văn bản nêu rõ.

Theo Hội đồng khuyên dăn chính sách, bảo lãnh duyệt yn là cơ chế tác thuận lợi thương nghiệp được dùng đa dạng ở nhiều đất nước trên toàn cầu trong các thương lượng thương nghiệp qua giáp ranh.

Kinh nghiệm của Mỹ cho thấy, khởi đầu tư năm 1930 nước này đã vận dụng Hệ thống bảo lãnh duyệt yn. Một số đất nước khác như: Australia. Thuỵ Điển, Đan Mạch, Singapore, New Zealand, Malaysia, Philippines, Anh, Uganda, Thái Lan, Hàn Quốc… cũng đã dùng bộ máy bảo lãnh duyệt yn để tạo thuận lợi thương nghiệp từ việc cam kết việc chi trả giá thành du nhập và thuế cho đến các mục đích chuyên ngành khác.

Bản chất của mô phỏng này là tách biệt việc duyệt yn, giải thể hàng hoá tại cửa khẩu và thực hành các đề xuất về thủ tục, thủ tục, điều kiện thành hai luồng quy trình, hoạt động riêng duyệt y việc thực hành bảo lãnh duyệt yn.

Nói 1 cách khác, về bản tính giống như mua phí bảo hiểm để xin hứa nhà du nhập hoặc xuất khẩu sẽ thực hành trách nhiệm thuế khi du nhập, xuất khẩu vào Việt Nam. Những vấn đề này được thực hành trước khi hàng đến và giúp hàng hoá khi về sẽ được duyệt yn nhanh hơn.