Maritime Bank tiếp tục không chia cổ tức

Báo cáo vốn đầu tư thống nhất đã kiểm toán năm 2017 vừa được Ngân hàng thuơng mại cổ phần Hàng hải Việt Nam (Maritime Bank) công bố, vài ngày trước Đại hội cổ đông thường niên 2018 dự định diễn ra vào 30/5.

Năm 2017, Maritime Bank đạt lợi nhuận trước thuế hơn 164 tỷ đồng, chỉ tăng chưa tới 400 triệu đồng so với năm 2016. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế lại giảm khoảng 12,8% so với năm 2016, xuống còn hơn 122 tỷ đồng.

Trong khi nhiều nhà băng năm 2017 thắng lớn với mức tăng trưởng nguồn hỗ trợ cao, Maritime Bank lại giảm mạnh về thu nhập lãi thuần. Chỉ tiêu này chỉ đạt hơn 1.600 tỷ đồng, giảm gần 29%. Lý do chính là dư nợ nguồn hỗ trợ chỉ tăng 4%, không đạt tiêu chí chỉ tiêu trước đó. Không riêng tiêu chí này, huy động vốn của nhà băng cũng giảm so với đầu năm 2016.

Cũng trước thềm Đại hội cổ đông, Maritime Bank trình tài liệu cho thấy sẽ tiếp diễn không chia cổ tức cho cổ đông, dù đặt chỉ tiêu trích 5% lợi nhuận trước đó.

Tuy nhiên, Maritime Bank dự định sẽ trả cổ tức bằng cổ phần tỷ lệ 5% cho kết quả buôn bán của năm 2018.

Tính đến cuối năm 2017, tỷ lệ nợ xấu của Maritime Bank ở mức 2,17% nhờ nhà băng này hội tụ đẩy mạnh thu hồi nợ xấu từ anh chị em hàng, nhận của nả bảo đảm thay thế sứ mạng trả nợ, bán nợ xấu cho VAMC, thu hồi các khoản nợ đã xử lý rủi ro… Năm 2018, Maritime Bank đặt chỉ tiêu xử lý được gần 5.400 tỷ đồng bao gồm nợ rủi ro, nợ xấu và nợ đã bán cho VAMC nhằm duy trì tỷ lệ nợ xấu ở mức dưới 3%.

Xác định 2018 vẫn là năm còn nhiều cạnh tranh, nhà băng này đặt chỉ tiêu tăng tổng sản 3%, dư nợ nguồn hỗ trợ tăng 13%, lợi nhuận trước thuế tăng 18%. Maritime Bank đề nghị báo thù lao 18 tỷ đồng cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, tăng 2 tỷ đồng so với năm 2017.

Đồng thời, nhà băng này cũng đề nghị niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM vào quý I/2019. Trước đó, tại Đại hội cổ đông năm 2016, chỉ tiêu niêm yết Maritime Bank không được chuẩn y.

Một ngày sau khi công bố báo cáo vốn đầu tư kiểm toán năm 2017, Maritime Bank cũng công bố quý I/2018 đạt 315 tỷ đồng lợi nhuận trước trích lập phòng ngừa. Mức này gấp 9 lần so với cùng kỳ năm 2017.

Anh Tú