Mai Linh tham vọng lãi 800 tỷ sau ba năm hợp nhấtTập đoàn Mai Linh vừa ban bố tài liệu đại hội cổ đông thất thường nhằm phê chuẩn phương án hiệp lực ba pháp nhân là Công ty cổ phần Mai Linh Miền Bắc, Công ty cổ phần Mai Linh Miền Trung và Công ty cổ phần Tập đoàn Mai Linh.

Theo lịch trình, các tổ chức sẽ gửi ban bố cho chủ nợ trong vòng nửa tháng từ khi phương án hiệp lực chính thức có hiệu lực. Đồng thời, hủy đăng ký niêm yết và lưu ký chứng khoán, nộp thủ tục lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xin giấy phép phát hành cổ phiếu hoán đổi.

Công ty hiệp lực dự tính phát hành 172,8 triệu cổ phần để hoán đổi rất nhiều cổ phần. Tỷ lệ hoán đổi là 1 cổ phần Tập đoàn Mai Linh nhận khoảng 1,28 cổ phần tổ chức hiệp lực, tương tự tỷ lệ của Mai Linh Miền Bắc và Miền Trung là 1,22 cổ phần và 2,54 cổ phần.

Trong năm trước hết sau khi hiệp lực, tổ chức đặt chỉ tiêu chiếm thị phần chi phối tại các địa phương có mặt thương hiệu Mai Linh và tăng cường doanh số từ các trị giá gia tăng như nhà sản xuất cho thuê chỗ PR, hài hòa buôn bán… Năm 2018, mục tiêu doanh số lợi nhuận sau thuế tuần tự là 6.163 tỷ đồng và 239 tỷ đồng. Con số này dự tính tăng hơn ba lần vào năm 2020, ước tính khoảng 793 tỷ đồng.

mai-linh-tham-vong-lai-800-ty-sau-ba-nam-hop-nhat

Mai Linh dự tính phê chuẩn phương án hiệp lực vào đầu tháng 12 tới đây.

Lãnh đạo Mai Linh cho biết, việc chuyển đổi thành mô phỏng 1 văn phòng trụ sở chính và các chi nhánh trực thuộc sẽ giúp tiết giảm đáng kể giá bán điều hành. Các quyết sách của tổ chức cũng có hiệu lực đồng nhất, hạn chế hiện trạng trùng lắp và chồng chéo tác động đến hoạt động buôn bán.

Về mặt vốn đầu tư, tổ chức có thể linh hoạt và chủ động trong việc điều hành, luân chuyển, tiêu dùng hiệu quả nguồn vốn nhàn rỗi. Đồng thời, gia tăng kỹ năng huy động vốn và nguồn lực bên ngoài cho mục tiêu lớn mạnh bộ máy, đầu tư vận dụng khoa học nhằm tăng tính khó khăn với đối thủ ngày nay.

Trước thời điểm hiệp lực, Công ty cổ phần Tập đoàn Mai Linh có tổng vốn điều lệ trên 1.016 tỷ đồng, hoạt động cốt yếu tại bản đồ phía nam. Tập đoàn Mai Linh đang nắm giữ 47,79% vốn điều lệ của Mai Linh Miền Trung và 47,86% vốn điều lệ của Mai Linh Miền Bắc, tương đương khoảng 232 tỷ đồng.

Doanh thu thuần 6 tháng đầu năm của tổ chức này đạt 1.722 tỷ. Tuy nhiên, các khoản giá bán bán hàng và điều hành tiếp diễn xu thế gia tăng khiến cho lỗ thuần từ hoạt động buôn bán gần gấp đôi nửa đầu năm ngoái. Nhờ lợi nhuận từ thanh lý của nả, tổ chức lãi sau thuế gần 29 tỷ đồng nhưng vẫn chưa thể bù đắp được kết quả thua lỗ sau quá trình dài trước đó.

Tính tới cuối quý II, tổ chức vẫn ghi nhận khoản lỗ lũy kế gần 800 tỷ đồng, xấp xỉ 80% vốn điều lệ. Với khoản lỗ lũy kế và sự không cân bằng hơn 1.300 tỷ đồng giữa tổng nợ ngắn hạn và tổng của nả ngắn hạn trong báo cáo vốn đầu tư bán niên, tổ chức kiểm toán đưa ra quan điểm nghi ngờ về kỹ năng hoạt động liên tục của tổ chức.

Phương Đông