Lương tối thiểu vùng được đề xuất tăng nhiều nhất 230.000 đồng

Bộ Lao động – Thương binh & Xã hội đang dự thảo Nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người cần lao làm cho việc theo giao kèo cần lao. Theo đó, Bộ buộc phải tăng mức lương tối thiểu vùng từ 180.000 đồng đến 230.000 đồng so với ngày nay.

Theo buộc phải này, mức lương tối thiểu vùng áp 4 mức. Cụ thể, vùng I là 3,98 triệu đồng mỗi tháng, vùng II là 3,53 triệu đồng, vùng III 3,09 triệu đồng và mức 2,76 triệu đồng ứng dụng đối với vùng IV.

Theo Bộ Lao động – Thương binh & Xã hội, mức lương tối thiểu trên tương ứng với mức tăng theo tỷ lệ % từ 6,1% đến 7% tùy theo từng vùng. Tỷ lệ này được tính toán dựa trên hạ tầng bù đủ trượt giá sinh hoạt năm 2017 dự trù khoảng 4-4,5% để cam đoan tiền lương thực tế cho người cần lao, cải thiện theo mức tăng năng suất cần lao xã hội khoảng 2-2,5% nhằm thực hành lịch trình điều chỉnh cam đoan nhu cầu tối thiểu của người cần lao. Đồng thời sẽ đáp ứng được khoảng 92-96% nhu cầu sống tối thiểu của người cần lao và gia đình tùy theo từng vùng.

Bộ Lao động cho biết, buộc phải phương án điều chỉnh nêu trên đã tính đến các tác động về việc làm cho, thất nghiệp, điều kiện cung ứng, buôn bán của các đơn vị vẫn còn cạnh tranh; chừng độ tác động đến tầm giá cung ứng của đơn vị, từng bước bảo đảm nhu cầu sống tối thiểu của người cần lao và có cân đối với tương quan tiền lương của các đối tượng hưởng lương từ ngân sách Nhà nước.

Về gianh giới ứng dụng, Bộ buộc phải căn bản giữ nguyên 4 vùng và danh mục gianh giới ở 4 vùng theo quy định tại Nghị định số 153/2016. Tuy nhiên, cơ quan này cũng buộc phải coi xét, cân đối điều chỉnh, bổ sung 1 số gianh giới ứng dụng.

Cụ thể, điều chỉnh phân vùng từ vùng II lên vùng I đối với quận Long Khánh thuộc tỉnh Đồng Nai. Một số gianh giới điều chỉnh từ vùng III lên vùng II gồm: quận Thống Nhất (Đồng Nai), quận Thủ Thừa (Long An) và thị thành Tam Kỳ (Quảng Nam). Các gianh giới từ vùng IV được buộc phải điều chỉnh lên vùng III gồm: quận Phú Ninh (Quảng Nam), quận Lộc Ninh và Phú Riềng (Bình Phước). Riêng quận Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình được buộc phải điều chỉnh từ vùng III xuống vùng IV.

Về thời điểm ứng dụng, Bộ Lao động – Thương binh & Xã hội buộc phải quy định này được thực hành từ 1/1/2018.