Lương công chức ngốn gần một phần ba ngân sáchSáng 22/11, Phó thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về đổi mới tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công, đã điều tra tại Bộ Tài chính về các biện pháp tạo nguồn thực hành điều chỉnh chính sách tiền lương.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, việc điều chỉnh chính sách trong 14 năm qua (11 lần tăng mức lương cơ sở vật chất, bổ sung phụ cấp) đã khiến cho tăng quỹ tiền lương, phụ cấp, trợ cấp. Hiện mức này chiếm 50% mức chi ngân sách thường xuyên, tương đương trên 31% tổng chi ngân sách nhà nước.

Riêng quá trình 2010-2016, mức lương cơ sở vật chất điều chỉnh tăng 1,78 lần nhưng tổng quỹ lương và trợ cấp chi từ ngân sách tăng gần 2,2 lần. Trong đó, tiền lương gianh giới sự nghiệp công chiếm tỷ lệ lớn nhất gần 43%, gianh giới hành chính từ trung ương xuống thị xã chiếm 7- 8%, cán bộ, công chức không chuyên trách cấp xã là 15%, người hưu trí được ngân sách bảo đảm khoảng 10% và còn lại 7% là cấp ưu đãi người có công.

luong-cong-chuc-ngon-gan-mot-phan-ba-ngan-sach

Phó thủ tướng Vương Đình Huệ cho rằng tới đây phải trả lương theo cấp bậc, vị trí việc khiến cho. Ảnh: VGP

Quy mô biên chế đối tượng hưởng lương từ ngân sách tăng nhanh, nhất là đối tượng thực dân địa phương chủa quản. Trong khi đó, nguồn cam đoan trong những năm qua chính yếu là ở ngân sách Trung ương và đang gây sức ép rất lớn khi thời kì tới ngân sách này phải tăng dần tỷ trọng chi đầu tư lớn mạnh và chi trả nợ…

Do đó, Bộ Tài chính kiến nghị Ban chỉ đạo các mục tiêu, biện pháp tạo nguồn cho đổi mới tiền lương những năm tiếp theo, có tính tới cả quá trình sau năm 2020. Giải pháp cụ thể là trích tỷ lệ tạo nguồn từ tăng thu ngân sách, bóp chắt 10% chi thường xuyên, sớm hoàn thành xác định vị trí việc khiến cho, đẩy mạnh tự chủ các công ty sự nghiệp, tinh gọn hệ thống nhà nước, giảm biên chế theo ý thức Nghị quyết Trung ương 6 khoá XII.

Chỉ đạo tại buổi khiến cho việc, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nêu rõ Đề án đổi mới tiền lương mà Ban chỉ đạo tụ họp vun đắp trình Trung ương Đảng nhằm khắc phục các bất hợp lý “cào bằng, không kích thích cần lao thông minh, không kiểm soát được thu nhập ngoài lương của cán bộ công chức, nhân viên”.

“Trả lương phải theo cấp bậc, vị trí việc khiến cho. Đề cao sứ mạng trả lương của người đứng đầu, người tiêu dùng cần lao gắn với kỹ năng, kỹ năng của mỗi địa phương, cơ quan, công ty”, Phó thủ tướng kể và đề nghị Bộ Tài chính xác định rõ cơ cấu chi thường xuyên (trừ quỹ lương) để đề nghị cắt giảm những khoản không thích hợp với thực tiễn, tạo thêm nguồn đổi mới tiền lương.

“Cải cách tiền lương phải gắn với chủ trương bố trí, sáp nhập các đầu mối cơ quan, công ty để kéo giảm các tầm giá như khánh tiết, hành chính, điện, nước, tăng cường thuê các nhà sản xuất của tư nhân”, ông kể thêm.

Với cơ chế khoán chi để tạo nguồn cho người cần lao có thu nhập tăng thêm, Trưởng Ban chỉ đạo cho rằng các công ty sẽ không tăng nhưng rất khó để giảm biên chế. Do đó, Bộ Tài chính cần nghiên cứu việc “siết” lại định mức dự toán ngân sách, coi xét biện pháp gắn việc giảm biên chế tương ứng với giảm cấp pháp ngân sách chi thường xuyên; đồng thời nghiên cứu tạo nguồn cho đổi mới tiền lương 1 phần từ nền kinh tế “phi chính thức” như các đàm phán kinh tế không có giấy tờ, hoá đơn…

Anh Minh