Lùi thời hạn đóng tài khoản không đủ tư cách pháp nhânNgân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư mới sửa đổi Thông tư 32 để lùi 1 loạt thời hạn liên đới đến account trả tiền của công ty không có nhân cách pháp nhân trong đó có các văn phòng trạng sư, quỹ đầu tư…

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thanh toán cùng tiêu chí dựa trên các Luật, Nghị định, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư 02/2018 sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Thông tư số 32 có hiệu lực gần 1 năm trước đây.

Việc đóng tài khoản không đủ tư cách pháp nhân được dời lại một năm

Việc đóng account không đủ nhân cách pháp nhân được dời lại 1 năm

Thông tư 32 quy định về việc mở và tiêu dùng account trả tiền tại công ty cung ứng nhà cung cấp trả tiền trong đó đưa ra 1 loạt thời hạn và chỉ đạo đóng account đối với những account trả tiền của anh chị là hộ gia đình tổ hợp tác, công ty khác không có nhân cách pháp nhân chưa hoàn thành việc chuyển đổi hình thức account sau 12 tháng tính từ lúc khi Thông tư có hiệu lực, tức vào ngày 1/3 tới.

Tuy nhiên, theo Thông tư mới, điều khoản về việc đóng account đề nghị không còn nữa. Thời hạn để ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài công bố cho anh chị biết về việc thực hành chuyển đổi hình thức account trả tiền được lùi lại 1 năm. Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước đề xuất các ngân hàng phải có công bố vào trước 1/6/2018 sau khi rà soát giấy má, ký kết mở và tiêu dùng account trả tiền của anh chị là hộ gia đình, tổ hợp tác, công ty khác không có nhân cách pháp nhân được mở trước thời điểm Thông tư có hiệu lực.

Thông tư mới cũng quy định trong vòng 24 tháng, các ngân hàng cần cộng tác với anh chị hoàn thành việc thực hành ký lại ký kết mở, tiêu dùng account trả tiền để chuyển đổi sang hình thức account trả tiền của tư nhân hoặc account trả tiền của pháp nhân hoặc account trả tiền chung hoặc đóng account thay vì thời hạn 12 tháng trước đây.

Việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 32 đã dãn thời hạn thêm 1 năm để ngân hàng và các anh chị là hộ gia đình tổ hợp tác, công ty khác không có nhân cách pháp nhân có thời kì để thực hành chuyển đổi cũng như khắc phục các vướng mắc liên đới đến việc chuyển đổi này.

Đầu tháng 2 vừa qua, khi quy định về việc đóng account đề nghị đến gần, phía Bộ Tư pháp mà cụ thể là Cục Kiểm tra văn bản quy phạm luật pháp đã có văn bản cho rằng việc Thông tư số 32/2016 quy định đối tượng được mở account trả tiền tại ngân hàng chỉ gồm tư nhân và pháp nhân là không hợp pháp, tránh quyền của các công ty không có nhân cách pháp nhân đã được luật pháp quy định cũng như tránh quyền của ngân hàng trong việc cung ứng nhà cung cấp mở account trả tiền cho các công ty không có nhân cách pháp nhân.

Đồng thời, quy định buộc phải đóng và chuyển đổi account được cơ quan này cho là “trái luật pháp, xâm phạm quyền lợi hợp pháp của các công ty không có nhân cách pháp nhân đã mở và tiêu dùng account trả tiền tại ngân hàng theo đúng quy định của luật pháp trước ngày Thông tư số 32 có hiệu lực”.

Việc chuyển đổi theo như quy định tại Thông tư 32 được cho là không thể bỏ qua và thích hợp với Bộ luật Dân sự năm 2015 khi bộ luật này quy định chủ thể tham dự quan hệ dân sự chỉ bao gồm pháp nhân và tư nhân. Hiện có không ít các hình thức công ty không có nhân cách pháp nhân như quỹ đầu tư, văn phòng trạng sư…

Thanh Lê