Lợi nhuận BIDV đạt 8.800 tỷ đồng năm 2017Ngân hàng Phát triển Việt Nam (BIDV) vừa ban bố sơ bộ kết quả buôn bán năm 2017. Theo đó, tổng của cải cuối năm 2017 đạt 1,17 triệu tỷ đồng, tăng trưởng 16,7% so với 2016.

Tổng nguồn vốn huy động của ngân hàng cũng đạt 1,1 triệu tỷ đồng, tăng 17,9% so với năm ngoái, còn nguồn đầu tư và đầu tư là 1,136 triệu tỷ đồng, tăng 18%.

BIDV cũng cho biết, không cân bằng thu chi đạt kết quả tốt nhất từ trước đến nay là 24.032 tỷ đồng, tăng trưởng 44% so với 2016. Sau trích lập ngăn ngừa và các khoản khác, lợi nhuận trước thuế hợp lực của ngân hàng đạt 8.800 tỷ đồng, vượt chiến lược của Đại hội đồng cổ đông đề ra và là con số lợi nhuận cao nhất từ trước tới nay.

Lợi nhuận BIDV tăng cao năm 2017. Ảnh: PV.

Lợi nhuận BIDV tăng cao năm 2017. Ảnh: PV.

Lợi nhuận khả quan cốt yếu do hoạt động buôn bán vốn và tiền tệ năm 2017 của ngân hàng tạo được bước vững mạnh đột phá khi tổng thu nhập ròng rã từ hoạt động buôn bán vốn và tiền tệ lần ban sơ đạt mốc 2.000 tỷ đồng – cao nhất trong 10 năm qua, tăng trưởng 36,7% so với 2016.

Ngoài ra, hoạt động buôn bán thẻ có sự tăng trưởng tốt, thu nhập thuần hoạt động thẻ tăng 37%; doanh thu trả tiền thẻ nguồn đầu tư tăng trên 47% và tổng doanh thu dùng thẻ tăng trưởng khoảng 25% so với 2016.

Theo BIDV, trong năm 2017, ngân hàng này đã cơ cấu lại nền các bạn với điểm nhấn tăng trưởng các bạn bán buôn, các bạn đơn vị nhỏ và vừa, các bạn đơn vị nước ngoài; giảm dần tỷ trọng của các bạn đơn vị lớn. Trong đó, nền các bạn tư nhân đạt hơn 10 triệu, tăng 14% so với năm 2016. Khách hàng SME tăng trưởng 14%, đạt khoảng 236.000 các bạn, chiếm 98% tổng số các bạn đơn vị BIDV.

Đối với phân khúc các bạn FDI, năm 2017, ngân hàng đã ký hợp tác tác vững mạnh với với các công ty, ngân hàng Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Singapore, Thái Lan… nâng tổng số lượng các bạn FDI đạt gần 3.000 các bạn, tăng 20% so với năm 2016…

Thanh Lê