LienVietPostBank lãi hơn 500 tỷ đồngTại đại hội đồng cổ đông năm 2018 của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt chiều 28/3, Tổng giám đốc Phạm Doãn Sơn cho biết, năm nay nhà băng di chuyển sang huy động tư nhân. Theo đó, dự định hết quý I, riêng kênh bưu điện đạt 10.000 tỷ đồng, bằng cả chỉ tiêu của năm ngoái. Huy động từ kênh nhà băng đạt 7.000 tỷ đồng. Cơ cấu huy động có sự di chuyển sang đối tượng quý hơich tư nhân, từ 48% đầu năm lên 56% đến bữa nay.

Ngân hàng Bưu điện Liên việt năm 2018 đặt kế hoạch lợi nhuận 1.800 tỷ đồng.

Ngân hàng Bưu điện Liên việt năm 2018 đặt chỉ tiêu lợi nhuận 1.800 tỷ đồng.

Ông Sơn cũng cho rằng, với con số lợi nhuận trước thuế sau trích lập đạt hơn 500 tỷ đồng trong quý I, thì kế hoặch cả năm đặt ra 1.800 tỷ đồng là con số hơi an toàn.

Tổng giám đốc nhà băng san sớt thêm, chỉ tiêu lợi nhuận năm nay đưa ra ở mức khiêm tốn, ngoài ra “lùi 1 bước, tiến ba bước”. Nguyên nhân là bởi, dự định hết năm 2019, LienVietPostBank có chỉ tiêu mở hết phòng thương lượng ở phần đông các quận nhằm tăng cường bán sỉ, kéo theo đó là giá tiền về màng lưới, nhân sự nên sẽ tác động tới lợi nhuận. Bên cạnh đó, theo giải trình của Ban lãnh đạo, vì phải tiếp diễn ưu ái dành nguồn lực cho việc mở mang màng lưới hoạt động, đầu tư cơ sở vật chất cơ sở vật chất và áp dụng kỹ thuật tin tức, tỷ lệ cổ tức dự định cho năm 2018 không rẻ hơn 12%.

Ngoài ra, năm 2018, LienVietPostBank lên chỉ tiêu tăng vốn điều lệ từ 7.500 tỷ lên 10.369 tỷ đồng xét duyệt phát hành thêm khoảng 286,9 triệu cổ phần. Trong đó, 2.000 tỷ đồng phát hành cho cổ đông hiện hữu và 5% cổ tức còn lại của năm 2017 chia bằng cổ phiếu sau khi được ưng ý của Ngân hàng Nhà nước.

Tổng của nả năm 2018 đặt chỉ tiêu đạt 190.000 tỷ đồng. Tín dụng tăng 14% theo cho phép của Ngân hàng Nhà nước. Huy động vốn thị phần 1 ước tín 170.000 tỷ đồng, dư nợ nguồn vốn vay thị phần 1 là 123.500 tỷ đồng, tăng tuần tự 25% và 19,8%.

Lệ Chi