Liên Hệ

138 Vương Thừa Vũ, Q. Thanh Xuân,Hà Nội

Điện thoại: (024) 356835374

Số Fax: (024) 35683540

[email protected]

www.sonhabuloncapthep.com

Ngành nghề kinh doanh

ốc, Vít, Bù Loong

Vận Tải – Công Ty Vận Tải và Đại Lý Vận Tải

Thương Mại – Các Công Ty