Lãnh đạo Viettel: ‘Nhiều thị trường nước ngoài tăng trưởng mạnh’Năm 2017, kế quả buôn bán Viettel tăng trưởng mạnh, nhất là thị phần nước ngoài. Ông Lê Đăng Dũng – Phó tổng giám đốc Viettel san sẻ về những nhân tố giúp đơn vị đạt được kết quả này.

PTGĐ Viettel: Nhiều thị trường nước ngoài tăng trưởng cao hơn kỳ vọng (xin bài edit)

Ông Lê Đăng Dũng, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Viettel.

– Năm 2017, kế quả buôn bán từ đầu tư nước ngoài của Viettel có tốc độ tăng trưởng kế quả buôn bán đến 38%. Những thị phần nào đã đóng góp vào mức tăng trưởng này, thưa ông?

– Năm vừa qua, tất cả các thị phần quốc tế của tập đoàn đều có tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ. 6 trên 10 thị phần, tức thị 60% số nước Viettel đã buôn bán, có tốc độ tăng trưởng đạt tới 2 con số như Cameroon (103%), Mozambique (79%), Peru (37%), Tanzania (35%), Haiti (13%), Đông Timor (12%).

Nếu tính các thị phần đã buôn bán 3 năm sau khi khai trương, thì 100% đều tăng trưởng. Cần phải nhìn kết quả tăng trưởng này trong bối cảnh kế quả buôn bán nhàng nhàng lĩnh vực viễn thông toàn cầu chỉ tăng trưởng 4%.

– Ông có thể huấn luyện vì sao có dấu mốc 3 năm sau khi khai trương này?

– Khi đầu tư vào bất cứ lĩnh vực nào, đơn vị đều cần có thời kì thu hồi vốn đầu tư rồi mới có lãi. Với các thị phần Viettel đầu tư, chúng tôi xác định khoảng thời kì này là 3 năm. Bởi vì, giấy phép cung cấp nhà sản xuất viễn thông thường có thời hạn 15-20 năm và thường tiếp diễn gia hạn thêm nữa.

Vì vậy, đặt tiêu chí 3 năm sau khai trương là mới chỉ bằng 1 phần sáu khoảng thời kì có thể buôn bán tối thiểu. Với những thị phần buôn bán ngắn hơn, chúng tôi đặt tiêu chí chiếm lĩnh thị phần. Mục tiêu có lãi được đặt ra từ năm thứ 3.

Hiện, rất nhiều các thị phần khai trương được 3 năm trở lên đều đã có lãi. Đặc biệt, thị phần Peru buôn bán dưới 3 năm đã có lãi. Trong khi đó, chỉ còn 4 thị phần chưa có lãi là Tanzania, Burundi (buôn bán được 1 năm); Cameroon (buôn bán 2 năm) và Myanmar đang trong quá trình đầu tư, chưa buôn bán. Tuy nhiên, thị phần Tanzania và Cameroon đều đang có tốc độ tăng trưởng tốt, đạt 2 con số.

PTGĐ Viettel: Nhiều thị trường nước ngoài tăng trưởng cao hơn kỳ vọng (xin bài edit) - 1

Peru hiện là thị phần đem đến lợi nhuận lớn nhất cho Tập đoàn Viettel ở nước ngoài.

– Yếu tố nào giúp hoạt động đầu tư nước ngoài của Viettel có mức tăng trưởng cao?

– Theo tôi, có 3 căn nguyên.

Thứ nhất là việc tiếp diễn đầu tư, củng cố màng lưới và đặc thù đầu tư khoa học 4G ở rất nhiều các thị phần mà Chính phủ cấp phép. Hiện nay, Viettel đã cung cấp 4G ở 7 trên 10 thị phần, giúp đơn vị tăng trưởng thị phần.

Lượng thuê bao ở Lào tăng trưởng 28% trong năm 2017. Số lượng quý khách của Unitel chiếm 85% trong tổng số quý khách tăng trưởng mới ở thị phần này. Tại Haiti, số thuê bao data của Viettel cũng tăng trưởng 27%; cao gấp 2,3 lần tốc độ tăng trưởng chung cả nước.

Tại châu Phi, Nextel là nhà mạng tăng trưởng quý khách tốt nhất Cameroon với lượng quý khách tăng thêm chiếm 85% thị phần.

Thứ hai, rất nhiều các thị phần quốc tế của Viettel đều đã thành công trong việc lôi kéo quý khách lớn là các đơn vị, chính phủ sở tại. Trong năm 2017, tổng kế quả buôn bán từ các công trình khoa học nguồn tin và kênh truyền mà Viettel Global thực hành với Chính phủ các nước đã tăng gần 6 lần so với cả năm 2016.

Thứ ba, tập đoàn đẩy mạnh việc lớn mạnh các nhà sản xuất gia tăng chứ không dựa vào các nhà sản xuất truyền thống như thoại và SMS. Chẳng hạn, đơn vị đang cung cấp nhà sản xuất ví điện tử tại 7 đất nước bao gồm cả Việt Nam với hàng triệu người tiêu dùng.

– Ông có thể san sẻ kế quả buôn bán đầu tư nước ngoài của Viettel?

– Hiện, vốn đăng ký đầu tư nước ngoài của Viettel là hơn 2 tỷ USD. Vốn đã đầu tư là 1,19 tỷ USD và lợi nhuận đã chuyển về Việt Nam là 516 triệu USD, tức thị chiếm gần 45% tổng số vốn đã đầu tư. Trong khi thời kì của giấy phép buôn bán vẫn còn dài.

– Năm 2017, Viettel Global có lợi nhuận 1,18 triệu USD nhưng khoản lỗ lũy kế tồn đọng từ năm 2016 là còn rất lớn. Ông nhắc gì về con số này?

– Năm 2016, Viettel Global lỗ 3.475 tỷ đồng nhưng chính yếu do biến động tỷ giá chứ không phải do buôn bán đi xuống. Năm 2017, bỗng dưng gặp biến động tỷ giá bất lợi chúng tôi đã có lợi nhuận dương là 1,18 triệu USD dù vẫn phải đầu tư lớn vào thị phần mới ở Myanmar và 1 số thị phần châu Phi mới ở quá trình đầu nên tầm giá vận hành lớn.

Bên cạnh đó, con số lợi nhuận 1,18 triệu USD trong năm 2017 cũng chưa phản ảnh tất cả thực trạng buôn bán ở các thị phần quốc tế của Viettel. Hiện nay, tập đoàn đã đầu tư tại 10 thị phần bao gồm cả thị phần Peru. Tuy nhiên, vì bắt buộc của Chính phủ Peru, tổ chức đầu tư vào thị phần này phải là Tập đoàn Viettel. Do đó, các số liệu buôn bán của tập đoàn tại thị phần Peru không được đưa vào báo cáo của Viettel Global.

Nếu tính cả thị phần Peru thì hoạt động đầu tư nước ngoài của tập đoàn tăng trưởng 38% chứ không phải là 33%; lợi nhuận là 655 tỷ đồng (28,48 triệu USD) chứ không chỉ là 27 tỷ đồng (1,18 triệu USD).

Hiện nay, các thị phần mới đầu tư lại có diện tích, quy mô dân số lớn hơn nhiều so với các thị phần đã đầu tư, buôn bán và có lãi trước đó. Ví dụ, diện tích 3 nước Tanzania, Cameroon và Myanmar gấp 1,7 so với diện tích 5 nước buôn bán trên 3 năm sau khai trương và đã có lãi là Lào, Campuchia, Đông Timor, Haiti, Mozambique; dân số thì gấp 2,1 lần. Vì vậy, lợi nhuận ở những thị phần trước đó chưa đủ để bù được tầm giá đầu tư trước hết và tầm giá vận hành của các thị phần mới.

PTGĐ Viettel: Nhiều thị trường nước ngoài tăng trưởng cao hơn kỳ vọng (xin bài edit) - 2

Tháng 6/2018, Viettel chính thức cung cấp nhà sản xuất tại Myanmar với thương hiệu Mytel

– Vậy Viettel Global đã có phương án gì đề phòng cho những biến động tỷ giá có thể xảy ra trong năm 2018 và những năm tới?

– Vì căn nguyên tỷ giá, tiêu chí năm 2018 đang được vun đắp trên kịch bản thận trọng. Theo đó, Viettel Global dự đoán mức tăng tỷ giá từ 1% đến 5% cho các thị phần của mình và ghi nhận các tầm giá không cân bằng tỷ giá tương ứng đã được ghi nhận vào tiêu chí năm.

Mặt khác, khi tỷ giá tiếp diễn biến động theo chiều hướng không thuận lợi, Viettel Global sẽ chi trả các khoản tầm giá mua thiết bị, đầu tư mới bằng đồng nội tệ; các khoản vay cũng sẽ bằng đồng nội tệ để khi chi trả không phải đổi ra USD.

Trên thực tại, trong quý I/2018, ngoại trừ Mozambique và Haiti, rất nhiều các thị phần còn lại đều ghi nhận diễn biến tốt về tỷ giá so với tiêu chí. Đặc biệt, Cameroon và Myanmar ghi nhận tỷ giá giảm, giúp tổ chức ghi nhận các khoản lãi không cân bằng tỷ giá trong quý I/2018. Tuy nhiên, cho cả năm 2018, để xin hứa tính thận trọng, Viettel Global vẫn giữ nguyên tiêu chí tỷ giá đã đề ra vào đầu năm.

– Vậy triển vọng tăng trưởng năm 2018 của Viettel Global sẽ ra sao?

– Ở châu Á, sự tăng trưởng mạnh mẽ của thị phần Lào và Campuchia đã tạo dòng tiền tốt hỗ trợ cho các thị phần mới đi vào hoạt động như Myanmar và các thị phần châu Phi.

Với thị phần Mỹ La tinh, Natcom dự trù sẽ trở thành thị phần lớn mạnh tốt những năm tới. Tại châu Phi, các thị phần mới buôn bán nên chưa thể có lãi ngay nhưng Burundi đã có lãi. Mozambique sau khi tỷ giá ổn định quay lại đã có lãi.

Thị trường mà chúng tôi kỳ vọng nhất năm 2018 là Myanmar, dự trù sẽ khai trương trong tháng tới. Mật độ smartphone của đất nước này chưa quá dằng dịt và lại mới mở cửa, kinh tế lớn mạnh với tốc độ nhanh nên thời cơ cho viễn thông tổng thể và Viettel Global nhắc riêng là rất lớn.

Riêng trong năm 2018, chúng tôi đặt tiêu chí có 2-3 triệu quý khách tại Myanmar và không còn lỗ.

Huệ Chi