Lãnh đạo Nhà máy In tiền nhận lương hơn nửa tỷ đồngBáo cáo lương thưởng 2017 của Nhà máy In tiền đất nước – Công ty TNHH MTV cho thấy, tính đến cuối năm có 11 nhân viên điều hành và 727 người cần lao trực tiếp làm cho việc tại đây.

Quỹ tiền lương, tiền thưởng và phúc lợi cung cấp trực tiếp cho người cần lao xấp xỉ 202 tỷ đồng, giảm đáng kể so với chiến lược đề ra hồi đầu năm. Thu nhập bình quân mỗi tháng của người cần lao là 17,8 triệu đồng.

Đối với nhân viên điều hành, mức lương căn bản bình quân là 27,5 triệu đồng mỗi tháng. Nhà máy dự tính chia thưởng xấp xỉ 1 tỷ đồng, nhưng do không hoàn tất chiến lược lợi nhuận nên phần đông được chuyển sang năm nay.

Chủ tịch Hội đồng người tham gia và Tổng giám đốc là hai lãnh đạo có thu nhập cao nhất, tuần tự là 45,5 triệu đồng và 44 triệu đồng mỗi tháng, tương đương cả năm hơn 530 triệu đồng.

Tiền thưởng của lãnh đạo Nhà máy In tiền do Ngân hàng Nhà nước phê duyệt.

Tiền thưởng của lãnh đạo Nhà máy In tiền do Ngân hàng Nhà nước xét duyệt.

Theo quy luật xác định lương thưởng, Nhà máy In tiền là tổ chức công ích cung cấp hàng hoá đặc trưng nên tiền thưởng của người điều hành phải được Ngân hàng Nhà nước xét duyệt trên cơ sở vật chất hiệu quả hoạt động cung cấp buôn bán.

Nhà máy ghi nhận tổng doanh số và thu nhập khác năm ngoái đạt 2.183 tỷ đồng, kém chiến lược đề ra 0,5%. Lợi nhuận trước thuế tăng nhẹ so với năm trước, lên trên 56 tỷ đồng nhưng cũng mới hoàn tất 83% chiến lược. Chu kỳ lợi nhuận thường lãi lớn trong nửa đầu năm và giảm dần hoặc lỗ trong sáu tháng còn lại. Năm nay, nhà máy đặt chiến lược doanh số và lợi nhuận tuần tự đạt 2.344 tỷ đồng và 54 tỷ đồng.

Nhà máy In tiền đất nước là tổ chức hoạt động theo mô phỏng tổ chức phận sự hữu hạn 1 người tham gia từ năm 2010, do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Ngành nghề buôn bán chính của nhà máy là in, đúc tiền, cung cấp vàng miếng, vật phẩm, lưu niệm bằng vàng và các loại thủ tục có giá theo chiến lược được giao của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Phương Đông