Lãi suất nhiều khoản vay ở Vietcombank còn 6%Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) vừa ban hành mức lãi suất cho vay ưu đãi dành cho những đối tượng dành đầu tiên theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Theo đó, các khoản cho vay hiện hữu có lãi suất từ trên 6% đến 6,5% sẽ đồng loạt giảm về mức 6% 1 năm. Những khoản giải ngân mới từ nay đến hết năm 2018 ứng dụng mức lãi suất ưu đãi tối đa là 6% 1 năm.

polyad

Dây chuyền đương đại tại nhà máy xử lý và chế biến trứng gia cầm khoa học cao của Công ty Ba Huân do Vietcombank đầu tư vốn cho vững mạnh cung ứng buôn bán.

Đối tượng ứng dụng gồm: các công ty hoạt động trong lĩnh vực vững mạnh nông nghiệp, nông thôn; tổ chức thực hành phương án buôn bán hàng xuất khẩu theo quy định tại Luật thương nghiệp và văn bản chỉ dẫn luật thương nghiệp.

Các khoản vay chuyên dụng cho buôn bán của công ty nhỏ và vừa; công trình vững mạnh lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ theo quy định của Chính phủ; khoản vay chuyên dụng cho buôn bán của công ty ứng dụng khoa học cao hay hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng khoa học cao và startups cũng được hưởng ưu đãi. Thời gian thực hành ưu đãi lãi suất từ 15/1 đến hết 2018.

Theo đại diện Vietcombank, chính sách này nhằm giảm gánh nặng cho các công ty, giúp họ chủ động nguồn vốn để hoạt động hiệu quả. Nhiều gói nguồn hỗ trợ ngắn hạn và trung dài hạn với lãi suất ưu đãi có mặt trên thị trường để chuyên dụng cho cung ứng nông nghiệp sạch, xuất khẩu, liên kết vững mạnh lĩnh vực công nghiệp và công nghiệp hỗ trợ, vững mạnh lĩnh vực y tế…

Huệ Chi