Kienlongbank lãi hơn 190 tỷ đồng sau 3 quýTheo Báo cáo nguồn vốn hiệp lực vừa ban bố, chấm dứt quý III/2017, đa số các mục tiêu hoạt động tại Kienlongbank đều tăng trưởng ổn định, đạt và vượt chỉ tiêu đề ra.

Cụ thể, tổng của nả đạt 34.407 tỷ đồng, hoàn tất hơn 94% chỉ tiêu, tăng gần 13% so với năm 2016. Huy động vốn tăng 15% so với năm 2016, đạt 30.327 tỷ đồng, hoàn tất hơn 93% chỉ tiêu. Dư nợ cấp nguồn hỗ trợ tăng hơn 19% so với năm 2016, đạt 23.591 tỷ đồng, hoàn tất hơn 95% chỉ tiêu năm.

Lợi nhuận trước thuế hiệp lực đạt 191, 56 tỷ đồng, hoàn tất hơn 76% chỉ tiêu năm 2017. Tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức 0,86%. Các chỉ số an toàn hoạt động đều thực hành theo đúng quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Nhiều hàng hóa nhà sản xuất và chương trình ưu đãi dành cho người dùng được Kienlongbank triển khai liên tục; màng lưới thương lượng và đời sống viên chức được cải thiện.

polyad

Hết quý III, đa số các mục tiêu hoạt động tại Kienlongbank đều tăng trưởng ổn định.

Ông Võ Văn Châu – Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Kienlongbank cho biết, sự kiện cổ phiếu KLB của Kienlongbank đăng ký thương lượng trên sàn UPCoM đã lôi kéo nhiều nhà đầu tư. Đồng thời tăng tiến tính sáng tỏ trong hoạt động của nhà băng, tạo thuận lợi trong việc thương lượng cổ phiếu của cổ đông.

Bên cạnh đó, việc triển khai 2 chương trình khuyến mãi lớn đã giúp Kienlongbank có thêm nhiều kênh huy động vốn trên thị phần, tăng trưởng người dùng, đáp ứng kịp thời chỉ tiêu buôn bán.

“Trong 3 tháng cuối năm, ban lãnh đạo và tập thể viên chức toàn bộ máy Kienlongbank sẽ nỗ lực hoàn tất vượt mức các mục tiêu chỉ tiêu buôn bán đã được đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 phê duyệt”, ông Châu nhấn mạnh.

Huệ Chi