Kho bạc Nhà nước gửi 160.000 tỷ đồng tại ngân hàngBáo cáo diễn biến vĩ mô của Uỷ ban Giám sát vốn đầu tư đất nước cho biết, huy động vốn 8 tháng đầu năm toàn bộ máy nguồn đầu tư tăng 9,1% so với đầu năm, trong đó tiền gửi người mua tăng 8,7%, giấy má có giá là 18,6%. Góp phần vào cơ cấu nguồn đầu tư tiền gửi tăng phải nhắc tới hơn 160.000 tỷ đồng (xấp xỉ 7 tỷ USD) mà Kho bạc Nhà nước đang gửi tại nhà băng, con số này tăng 68% so với đầu năm.

Tiền gửi của Kho bạc Nhà nước tại nhà băng khởi đầu tăng mạnh từ tháng 5/2017, ở mức 143.000 tỷ đồng, tăng 50,2% so với đầu năm. Nhờ nguồn tiền này mà thanh khoản của các nhà băng tiếp diễn tăng trong bối cảnh giải ngân đầu tư công chậm.

kho-bac-nha-nuoc-gui-160000-ty-dong-tai-ngan-hang

Lượng tiền gửi của Kho bạc Nhà nước tăng mạnh trong 8 tháng đầu năm, đạt 160.000 tỷ đồng.

Cũng theo báo cáo này, đến hết tháng 8 nguồn đầu tư toàn bộ máy nhà băng tăng 11,5% so với cuối năm 2016, tập kết cốt yếu vào nguồn đầu tư ngắn hạn (chiếm 45,9%). Tiền đồng vẫn chiếm ưu thế với tỷ trọng 91% tổng nguồn đầu tư, tăng 11% so với cuối năm ngoái; ngoại tệ chiếm 8,5%. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng nguồn đầu tư ngoại tệ có xu thế tăng, mức 11,5%, cao hơn cùng kỳ – 1,7%.

Cơ cấu nguồn đầu tư theo lĩnh vực và lĩnh vực hầu như không đổi thay so với cuối năm ngoái. Tốc độ cho vay nhanh hơn so với huy động.

Số liệu từ cơ quan giám sát đất nước cũng cho thấy, thanh khoản ngày nay của bộ máy nhà băng hơi dồi dào với mặt bằng lãi suất liên nhà băng các kỳ hạn duy trì ở mức rẻ và chỉ tăng nhẹ so với cuối tháng 7, mức 0,2-0,3%. Cùng với đó, trên thị phần mở (OMO) trong 22 ngày đầu tháng 8, Ngân hàng Nhà nước đã hút ròng rã 4.494 tỷ đồng. Tính từ đầu năm, tổng lượng hút ròng rã của cơ quan điều hành gần 32.700 tỷ đồng.

Anh Minh