Khai thác lợi thế của doanh nghiệp Việt trong AECSự kiện do Viện nghiên cứu kinh tế ASEAN và Đông Á (ERIA) kết hợp với Bộ Ngoại giao đơn vị nhân dịp 50 năm thành lập Hiệp hội các đất nước Đông Nam Á (ASEAN).

khai-thac-loi-the-cua-doanh-nghiep-viet-trong-aec

Buổi tọa đàm dự định sẽ có sự tham dự của khoảng 200 đại biểu trong và ngoài nước. ERIA sẽ thông báo nghiên cứu, thẩm định được thực hành trong thời kì qua về Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC). Ngoài ra, ERIA sẽ phân tách các thời cơ và thách thức của AEC trong bối cảnh gianh giới Đông Nam Á, châu Á – Thái Bình Dương và toàn cầu có nhiều biến chuyển đột ngột bây giờ.

Theo ERIA, trong thiên hướng các hợp đồng thương nghiệp đa phương trong gianh giới đang có ám hiệu chững lại, việc nắm rõ diễn biến của cộng đồng AEC nói riêng và khối ASEAN khái quát sẽ góp phần giúp các đơn vị Việt Nam nhận ra điểm yếu. Ngoài ra, các đơn vị cũng có thời cơ phát huy điểm mạnh trong việc hội nhập hiệu quả với gianh giới, từ đó hướng ra thị phần toàn cầu.

Hiện nay, việc tham dự AEC cũng đặt ra cho đơn vị Việt những thách thức cần khắc phục. Đó là khi sản phẩm, nhà cung cấp của nhiều nước ASEAN có luôn luôn có chữ tín cao, giá tiền khó khăn hơn so với sản phẩm, nhà cung cấp trong nước. Đặc biệt, 1 số sản phẩm, nhà cung cấp của Việt Nam có tính tương đồng cao với các nước trong gianh giới, dẫn đến tính loại trừ rất cao.

khai-thac-loi-the-cua-doanh-nghiep-viet-trong-aec-1

Bên cạnh đó, các đơn vị ở 1 số nước ASEAN có bề dày, kinh nghiệm, kỹ năng điều hành buôn bán tốt, kỹ thuật cao cũng như sự chuẩn bị tốt hơn cho hội nhập. Trong diễn biến ấy, việc cộng đồng đơn vị Việt Nam vẫn chưa được vật dụng nguồn tin tất cả, thấu đáo có thể khiến cho những thời cơ và thách thức phát triển thành khó nắm bắt.

Với lý thành ra, 1 phần cần phải có tại buổi gặp là những bàn luận và khuyến nghị từ ERIA và Phòng thương nghiệp – công nghiệp Việt Nam (VCCI) đối với cộng đồng đơn vị Việt Nam trong việc tận dụng lợi thế khi thâm nhập thị phần các nước thuộc AEC.

Là 1 trong ba trụ cột của ASEAN, cộng đồng AEC hình thành vào ngày 31/12/2015 trên hạ tầng tuyên bố của các nhà lãnh đạo ASEAN tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 27. Đây là dấu mốc cần phải có trong thời kỳ hội nhập và liên kết kinh tế gianh giới.

khai-thac-loi-the-cua-doanh-nghiep-viet-trong-aec-2

Vừa qua, các nhà lãnh đạo ASEAN đã ưng chuẩn “Tầm nhìn AEC 2025” trên hạ tầng coi xét các khuyến nghị hai nghiên cứu của Viện nghiên cứu kinh tế ASEAN và Đông Á (ERIA); trường Nghiên cứu quốc tế S.Rajanatnam và Viện Nghiên cứu Đông Nam Á (ISEAS) thực hành. Mục đích là tạo ra 1 cộng đồng kinh tế hội nhập, gắn kết, khó khăn, thông minh, năng động, tăng cường kết nối lĩnh vực chuyên ngành và lấy con người khiến cho trọng tâm.

Viện nghiên cứu kinh tế ASEAN và Đông Á (ERIA) là màng lưới các viện nghiên cứu kinh tế trong gianh giới Đông Á, tụ họp nhóm liên kết viên là các nhà nghiên cứu kinh tế trong gianh giới.

Công trình nghiên cứu và các khuyến nghị của ERIA thường tập kết vào các mô phỏng thành công trong hội nhập kinh tế của các nước. Từ đó, cung cấp các biện pháp về vững mạnh và hội nhập cho lãnh đạo và các nhà hoạch định chính sách trong gianh giới. Với nhân cách này, ERIA đã có nhiều công trình nghiên cứu về AEC được đa dạng không chỉ trong gianh giới Đông Á mà còn cả các gianh giới khác trên toàn cầu.

(Nguồn: ERIA)