Khả năng sinh lời của Vietcombank được đánh giá caoThe Asian Banker vừa ban bố danh sách 500 ngân hàng thuộc gianh giới châu Á – Thái Bình Dương. Trong đó, Vietcombank là 1 trong 15 ngân hàng thương nghiệp của Việt Nam có mặt trong bảng xếp hạng này.

Về quy mô của cải, Vietcombank đứng thứ 188 trong bảng xếp hạng top 500 ngân hàng bậc nhất trong gianh giới theo quy mô của cải (AB500 Rank) và ở vị trí thứ 3 tại thị phần Việt Nam.

Trong top 500 ngân hàng có kỹ năng sinh lời lâu dài từ buôn bán cốt lõi (Strength Rank), ngân hàng này được giám định cao nhất ở Việt Nam, xếp hạng 48 trong toàn gianh giới châu Á – Thái Bình Dương.

The Asian Banker trực thuộc Công ty The Asian Banker (Singapore) là Tạp chí quan hệ lâu dài tại châu Á Thái Bình Dương, xuất bản ấn phẩm hàng quý, lôi kéo hàng trăm ngàn người đọc là doanh nhân gianh giới và toàn toàn cầu. The Asian Banker 500 (AB500) là nghiên cứu hàng năm về hoạt động vốn đầu tư và buôn bán của ngành nghề ngân hàng ở gianh giới châu Á Thái Bình Dương.

kha-nang-sinh-loi-cua-vietcombank-duoc-danh-gia-cao

The Asian Banker giám định cao kỹ năng sinh lời của Vietcombank.

Vietcombank là 1 trong những ngân hàng có có bảo hành lâu dài của cải và hiệu quả buôn bán tốt trên thị phần nội địa. 9 tháng đầu năm 2017, Vietcombank đạt trên 7.934 tỷ đồng lợi nhuận, cao nhất trong bộ máy.

Ngân hàng đang triển khai nhiều công trình chuyển đổi hướng đến chiến lược vững mạnh theo chuẩn mực quốc tế; dịch chuyển hoạt động buôn bán quy tụ vào 3 trụ cột chính là bán buôn, buôn bán vốn và nhà sản xuất; kiểm soát, cải thiện có bảo hành lâu dài của cải; dịch chuyển cơ cấu thu nhập; tăng cường kiểm soát tầm giá…

Nhà băng đang dịch chuyển sang ngân hàng số, hướng đến chiến lược trở thành 1 trong 100 tập đoàn vốn đầu tư ngân hàng bậc nhất gianh giới.

Huệ Chi