KĐN đẩy mạnh công tác an toàn vệ sinh lao độngTheo đại diện tổ chức, trong đợt rà soát của Đoàn Kiểm tra liên lĩnh vực về an toàn lau trùi cần lao tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, tổ chức được đoàn rà soát giám định cao về sự quan tâm cho công việc an toàn lau trùi cần lao cũng như ý thức của người cần lao trong thực hành công việc này.

KĐN Điểm sáng trong công tác an toàn vệ sinh lao động (bài xin Edit)

Kết quả này có được do KĐN luôn chú trọng khiến tốt công việc cam đoan an toàn lau trùi cần lao, coi đây là nhiệm vụ ưu ái bậc nhất trong cần lao phân phối. Hàng năm, tổ chức đều tổ chức hội nghị để tổng kết, rút kinh nghiệm trong công việc an toàn, có sức sống. môi trường trong năm và vun đắp nhiệm vụ, chương trình thực hành cho năm tiếp theo. Bên cạnh phân phối buôn bán, kế hoạch an toàn lau trùi cần lao cũng được vun đắp ngay từ đầu năm để triển khai thực hành bộ máy và nghiêm chỉnh, bám sát theo nhiệm vụ phân phối buôn bán của tổ chức.

Hiện nay, KĐN tiếp diễn duy trì và cải tiến bộ máy chủa quản an toàn, luôn luôn có chữ tín và môi trường theo căn cứ OHSAS 18001, ISO 9001, ISO 14000 nhằm khiến tốt hơn công việc cam đoan an toàn cho con người và của cải của tổ chức.

Môi trường khiến việc, cảnh quan tại văn phòng và các trạm khí, trạm van, công trình khí hàng năm đều được đầu tư, cải tạo nhằm cam đoan xanh – sạch – đẹp và an toàn. Trong năm 2017, KĐN tiếp diễn khiến tốt chương trình 5S chẳng những cải thiện tốt môi trường khiến việc mà đang tiến tới 1 môi trường khiến việc công nghệ và có mỹ quan hơn, góp phần tăng tiến tính nhiều năm kinh nghiệm và hiệu quả trong công việc của người cần lao

Chương trình “STOP” được triển khai hiệu quả, đi vào bản chất tại KĐN, góp phần ngăn ngừa sự cố cho con người và của cải bằng cách vun đắp lề thói luôn lưu tâm đến an toàn, quan sát trạng thái thiết bị công cụ và điều kiện môi trường cần lao xung quanh quéo từ đó ngăn chặn, cải thiện những điểm không cam đoan an toàn trong công việc.

KĐN hiện có 209 cần lao, trong đó có 136 cần lao phân phối trực tiếp. Công ty luôn cam đoan các chế độ chính sách được thực hành đúng quy định của nhà nước, công bằng, công khai, dân chủ để tạo sự an tâm, gắn bó lâu dài của người cần lao đối với tổ chức. Mọi người được ký giao kèo và được tham dự đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tình nguyện theo đúng quy định. Hầu hết mọi người được khám có sức sống định kỳ.

Ngoài ra, tổ chức còn tổ chức khám có sức sống định kỳ lần 2 cho viên chức khiến việc trong môi trường nguy độc ác hại và khám có sức sống nữ theo các nội dung quy định của Nhà nước và của tổng tổ chức. Nhân viên được tham dự các khóa training về an toàn lau trùi cần lao, các khóa hội thảo, giao lưu với các tổ chức khác để tăng tiến nhận thức về an toàn lau trùi cần lao, san sớt các kinh nghiệm thực tại, cũng như nhận mặt các rủi ro.

KĐN Điểm sáng trong công tác an toàn vệ sinh lao động (bài xin Edit) - 1

Hiện nay, 16/16 công trình khí do KĐN chủa quản đều được cơ quan đăng kiểm trong nước và quốc tế cấp chứng thực và rà soát duy trì hàng năm. Các đổi thay, cải hoán, nâng cấp cấp thiết đều được tổ chức công bố cho cơ quan đăng kiểm để thông qua trước khi thực hành.

Để cam đoan an toàn, phần lớn các thiết bị đều có đề xuất nghiêm nhặt về an toàn cần lao đã được kiểm định theo đúng quy định. Công ty cũng thiết bị rất nhiều công cụ che chắn các phòng ban dễ gây hiểm nguy của máy, thiết bị; sắp xếp các bảng hướng dẫn về an toàn cần lao ở những nơi khiến việc, nơi đặt máy, thiết bị, nơi có nguyên tố hiểm nguy, độc hại theo quy định…

Đơn vị còn thiết bị rất nhiều các công cụ khoa học, y tế và thiết bị bảo hộ cần lao phù hợp để xin hứa ứng cứu kịp thời khi xảy ra sự cố, tai nạn, chở che viên chức.

Môi trường khiến việc cũng luôn được quan tâm cải thiện, KĐN thường xuyên triển khai quan trắc môi trường cần lao với các tiêu chí về: nhiệt độ, bụi tuần hoàn không chứa silic, ồn, tương đối khí độc, độ ẩm, tốc độ gió, ánh sáng, điện từ trường, bức xạ nhiệt… trên phần lớn các trạm và khối văn phòng tổ chức.

Ngoài việc cam đoan an toàn môi trường khiến việc, KĐN còn triển khai mua bảo hiểm con người mức bổn phận cao nhất, hỗ trợ tầm giá khi bị tai nạn hoặc phải điều trị tại bệnh viện. Nhờ đó, nhiều năm qua tổ chức không để xảy ra tai nạn cần lao và chưa phát hiện trường hợp mắc bệnh nghề nghiệp.

KĐN Điểm sáng trong công tác an toàn vệ sinh lao động (bài xin Edit) - 2

Bên cạnh kế hoạch ngăn ngừa được đặt lên bậc nhất, KĐN cũng đã chủ động vun đắp kế hoạch xử lý sự cố, ứng cứu nguy cấp; thường xuyên theo dõi, cập nhật Ban chỉ đạo ứng cứu nguy cấp của tổng tổ chức, các cơ quan chủa quản nhà nước, chính quyền địa phương, thiết bị rất nhiều các công cụ tin tức giao thông, duy trì chế độ giao thông 24/24.

Công ty cũng vun đắp rất nhiều các kế hoạch, phương án, quy trình, bài tập ứng cứu nguy cấp… cho phần lớn các công trình theo quy định. Các quy trình ứng cứu nguy cấp đã được rà soát, tinh gọn về số lượng, tăng tiến về luôn luôn có chữ tín, cam đoan đủ nguồn lực để xử lý kịp thời, hiệu quả khi xảy ra sự cố.

Với những nỗ lực trong công việc cam đoan an toàn lau trùi cần lao, trong nhiều năm qua, KĐN được nhiều cơ quan chức năng giám định cao. Trong hành trình vun đắp văn hóa an toàn của PV GAS, KĐN không giới hạn cải thiện điều kiện, môi trường khiến việc cho cần lao, với kế hoạch ngăn ngừa và tiến tới cam đoan không có thiệt hại về con người, của cải, môi trường trong mọi hoạt động.

(Nguồn: KĐN)