Hợp tác xã khó vay vốn

Điểm nghẽn trong hoạt động của các hợp tác xã và sắm lời giải cho việc tiếp cận vốn là hai câu chuyện chính trong buổi hội thảo chiều nay (4/5) của Liên hiệp Hợp tác xã Việt Nam.

Theo báo cáo của Liên hiệp Hợp tác xã, diễn biến tự lực vốn và tiếp cận vốn nguồn đầu tư của các hợp tác xã đang gặp nhiều cạnh tranh. Các hợp tác xã đa dạng chỉ có năng lực tự lực vốn ở mức dưới 20%, khi mà năng lực tiếp cận nguồn vốn nguồn đầu tư rất giảm thiểu do không có của nả bảo đảm.

“Chỉ có khoảng 1% trên tổng số hơn 20.000 hợp tác xã có thể tiếp cận nguồn vốn nguồn đầu tư”, ông Phạm Công Bằng, Giám đốc Quỹ hỗ trợ vững mạnh Hợp tác xã cho biết. Tuy nhiên, theo vị này tỷ lệ hợp tác xã nông nghiệp có năng lực tiếp cận vốn, thậm chí còn phải chăng hơn.

Khó khăn của các hợp tác xã là không có của nả để thế chấp, cầm cố vay vốn, ví thử có thì giấy má chứng thực quyền dùng đất, quyền sở hữu của nả trên đất chưa bảo đảm tính pháp lý. Bên cạnh đó, nhiều công ty chưa có năng lực vun đắp phương án buôn bán, công trình khả thi dẫn tới việc không đưa được phương án dùng vốn hiệu quả.

“Hoạt động trên quy luật bảo toàn vốn và bảo đảm năng lực sinh lời là bởi vì khiến cho các doanh nghiệp nguồn đầu tư thường rất ‘sợ’ các hợp tác xã”, ông Bằng nhắc và cho biết nguồn hỗ trợ đầy đủ có 1 không hai là Quỹ hỗ trợ vững mạnh hợp tác xã.

Theo báo cáo của Liên hiệp Hợp tác xã, hiện cả nước có 1 quỹ hỗ trợ trung ương và 43 quỹ địa phương trực thuộc các liên minh hợp tác xã tỉnh, thị thành. Tuy nhiên vốn hoạt động của các quỹ vẫn còn tương đối khiêm tốn.

Quỹ hỗ trợ trung ương có vốn tự có là 136 tỷ đồng, còn 43 quỹ địa phương có tổng vốn chỉ hơn 1.500 tỷ đồng.

Theo Chủ tịch Liên hiệp Hợp tác xã, ông Nguyễn Ngọc Bảo, khắc phục bài toán này không chỉ thuần tuý là việc đưa vốn cho các hợp tác xã. Ngoài điểm nghẽn về vốn, hoạt động của các hợp tác xã còn gặp nhiều cạnh tranh như giảm thiểu về nhân công, quy mô phân phối còn nhỏ, năng lực áp dụng công nghệ và thúc đẩy thương nghiệp còn giảm thiểu. Theo đó, giải pháp được đưa ra là phải chuyển đổi mô phỏng hoạt động.

“Định hướng của liên minh hợp tác xã là phải vững mạnh các hợp tác xã để có thể tự tiếp cận các nguồn vốn, từ nguồn đầu tư cho tới ngoài xã hội. Một trong các giải pháp là vun đắp phân phối theo chuỗi trị giá”, ông Bảo cho biết.

Theo đó, Liên hiệp Hợp tác xã dự tính sẽ tài trợ vốn từ 225 đến 250 triệu đồng cho mỗi mô phỏng để khiến cho bước đệm trước nhất. Bao gồm việc giảng giải nhân công, vật dụng công cụ, sắm nhà tư vấn, khiến cho thương hiệu, thúc đẩy thương nghiệp và thỏa thuận các thỏa thuận tiêu thụ với công ty.

“Với nhu cầu lớn từ nền kinh tế, cách khiến cho này chỉ cần vốn mồi trước nhất và các hợp tác xã sau đó có thể tự lôi kéo các nguồn lực tương đốic để hoạt động”, ông Bảo nhắc và nhấn mạnh việc phân phối ví thử không theo mô phỏng chuỗi sẽ rất khó có thể thành công.

Minh Sơn