Hơn 700.000 người tham gia bán hàng đa cấpBộ Công Thương vừa có báo cáo về hoạt động đa cấp trong năm 2017. Theo số liệu báo cáo, tổng lượng người tham dự bán hàng đa cấp toàn ngành nghề đến cuối năm 2017 là 707.330 người, tăng gần 70.000 (khoảng 11%) so với cuối năm 2016.

Doanh nghiệp có số lượng người tham dự lớn nhất là Công ty Mỹ phẩm Thường Xuân (Oriflame Việt Nam) với 371.547 người, chiếm khoảng 52,53 % tổng số người tham dự trên toàn quốc.

Các công ty có số lượng tham dự lớn như Amway Việt Nam (khoảng 11,18%), New Image Việt Nam (khoảng 10,12 %), Herbalife Việt Nam (khoảng 6,21 %) và Công ty Thiên Sư Việt Nam (khoảng 4%). Tổng số người tham dự của những công ty này chiếm 84,5% toàn ngành nghề.

Tổng kế quả buôn bán bán hàng đa cấp năm 2017 đạt khoảng 8.000 tỷ đồng, tăng hơn 330 tỷ so với 2016.

Doanh nghiệp có kế quả buôn bán lớn nhất là Herbalife Việt Nam với hơn 2.000 tỷ đồng, chiếm 25,62%. Ba công ty khác có kế quả buôn bán trên 1.000 tỷ là Oriflame Việt Nam, Amway Việt Nam và New Image Việt Nam. Các công ty còn lại đều có kế quả buôn bán dưới 500 tỷ đồng.

Tổng kế quả buôn bán của 10 công ty có kết quả buôn bán tốt nhất trong năm 2017 chiếm hơn 94% tổng kế quả buôn bán toàn ngành nghề.

Chỉ có 4 doanh nghiệp đa cấp có kế quả buôn bán trên 1.000 tỷ, còn lại đều dưới 500 tỷ đồng.

Có 4 công ty đa cấp có kế quả buôn bán trên 1.000 tỷ, còn lại đều dưới 500 tỷ đồng.

Doanh thu bán hàng đa cấp chính yếu đến từ thực phẩm chức năng (71%), và mỹ phẩm (23%). Doanh thu từ đồ gia dụng, áo quần cá tính, thiết bị và hàng hóa khác chiếm khoảng 6%. Cơ cấu phân bổ tỷ lệ hàng hóa buôn bán theo mô phỏng đa cấp không đổi thay nhiều so với cơ cấu phân bổ tỷ lệ hàng hóa của năm 2016.

Trong năm 2017, có 5 công ty nộp giấy má xin cấp giấy chứng nhận hoạt động bán hàng đa cấp. Tuy nhiên, theo Bộ Công Thương không có doanh nghiệp nào được cấp vì không đủ điều kiện.

Cục Canh tranh và Bảo vệ người sử dụng đã xử phạt 10 công ty bán hàng đa cấp có hành vi vi phạm luật pháp với tổng số tiền phạt gần 2 tỷ đồng, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp của 2 công ty. Cục đã kết thúc việc rà soát hoạt động bán hàng đa cấp đối với 1 công ty và đang tiến hành các hồ sơ để xử lý vi phạm của công ty này.

Tính đến hết năm 2017, số lượng công ty có giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp còn 34 công ty (giảm 20% so với đầu năm 2017), trong đó 32 công ty đang hoạt động và 2 công ty lâm thời ngừng hoạt động. Đến hết tháng 3/2018, số lượng công ty giảm xuống còn 33 công ty do 1 công ty kết thúc hoạt động.

Minh Sơn