Hơn 380 tỷ lãi sau thuế của ACV ‘bốc hơi’ sau kiểm toánTổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) vừa mới đây đã ban bố báo cáo vốn đầu tư soát xét bán niên với hàng loạt khoản mục đổi thay đáng kể so với báo cáo tự lập. Trước đó, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội công bố nhắc nhở vi phạm trên toàn thị phần đối với cổ phiếu của công ty này do chậm ban bố tin tức kết quả buôn bán quá 30 ngày theo quy định.

ACV ghi nhận luỹ kế kế quả buôn bán thuần 6 tháng đầu năm đạt 6.918 tỷ đồng. Trong đó, nhà cung cấp cất hạ cánh đóng góp khoảng 14% vào tổng kế quả buôn bán. Dù tầm giá chủa quản công ty đổi thay theo hướng hăng hái, nhưng lợi nhuận sau thuế thời kỳ này đã “bốc hơi” 382 tỷ đồng so với báo cáo tự lập, xuống còn 1.711 tỷ đồng do nguồn thu hoạt động vốn đầu tư và phần lãi trong công ty liên doanh – liên kết giảm mạnh.

Cụ thể, kế quả buôn bán vốn đầu tư nửa đầu năm nay đạt 517 tỷ đồng, hụt 205 tỷ đồng so với số liệu trước đó do doanh nghiệp kiểm toán không ghi nhận lãi không cân bằng tỷ giá thẩm định cuối kỳ và cổ tức được chia giảm mạnh.

hon-380-ty-lai-sau-thue-cua-acv-boc-hoi-sau-kiem-toan

Hàng loạt khoản mục trong báo cáo vốn đầu tư của ACV giảm mạnh sau kiểm toán.

Kết quả buôn bán được điều chỉnh cũng tác động không nhỏ đến trị giá của cải của ACV. Theo đó, tổng của cải soát xét tăng hơn 520 tỷ đồng do đổi thay trị giá hao mòn luỹ kế của của cải nhất thiết hữu hình và các khoản đầu tư vốn đầu tư dài hạn vào công ty liên doanh, liên kết. Báo cáo sau kiểm toán ghi nhận nảy sinh khoản cổ tức phải trả lên đến 1.306 tỷ đồng, điều này góp phần làm cho tổng nợ phải trả của công ty tăng đột biến lên mức 23.079 tỷ đồng.

ACV đặt chiến lược tổng kế quả buôn bán và lợi nhuận trước thuế năm nay tuần tự đạt 13.293 tỷ đồng và 3.669 tỷ đồng. Sản lượng chuyển vận đạt 91 triệu khách và 1.182 tấn hàng hoá, tương ứng mức tăng 13% và 5% so với năm trước.

Kế hoạch vốn đầu tư được lập dựa trên đơn giá nhà cung cấp hàng không đang ứng dụng theo quy chế của Bộ Tài chính ban hành tháng 8/2014. Kế hoạch này cũng chưa tính đến hoạt động của khu bay và tác động không cân bằng tỷ giá do thẩm định lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ mà chính yếu là khoản nợ vay ODA bằng đồng lặng Nhật.

Tổng tầm giá hoạt động ước tính khoảng 9.625 tỷ đồng, hầu hết là tầm giá tu chỉnh của cải. Công ty sẽ triển khai 6 công trình nâng cấp cơ sở vật chất cơ sở vật chất vật chất cảng hàng không với tổng mức đầu tư lên đến 6.050 tỷ đồng. Trong đó, công trình mở mang sân đỗ máy bay rộng 21 ha và nhà ga hành khách quốc tế của phi trường Tân Sơn Nhất có tổng mức đầu tư lớn nhất, ước tính khoảng 2.000 tỷ đồng. Đồng thời, dò hỏi và lập báo cáo nghiên cứu tính khả thi của Dự án tăng tiến kỹ năng kỹ sảo khai thác tại phi trường Tân Sơn Nhất và phi trường Nội Bài.

ACV là 1 trong số công ty mấu chốt của lĩnh vực hàng không Việt Nam, đảm trách công việc chủa quản các phi trường dân dụng. Tổng công ty được thành lập vào đầu năm 2012 khi Bộ Giao thông tải quy chế hợp lực tổng công ty Cảng hàng không Miền Bắc, Miền Trung và Miền Nam nhằm tập kết nguồn lực và giải bài toán nguồn vốn. Hiện doanh nghiệp này độc quyền buôn bán, chủa quản và vận hành 22 cảng hàng không quốc tế và quốc nội trong cả nước, với 65% kế quả buôn bán đến từ bán hàng miễn thuế tại các phi trường.

Phương Đông