Hơn 100.000 tỷ đồng nợ xấu đã được xử lý theo Nghị quyết 42Tại buổi họp tổng kết 6 tháng tại TP HCM sáng 13/6, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước cho biết, đến cuối tháng 3/2018, tổng nợ xấu nội bảng của bộ máy doanh nghiệp nguồn vốn vay chiếm 2,18% tổng dư nợ. Luỹ kế từ 15/8/2017 (ngày Nghị quyết 42 có hiệu lực) đến cuối tháng 3/2018, rất nhiều máy đã xử lý hơn 100.000 tỷ đồng nợ xấu.

Giao dịch tiền tại một ngân hàng thương mại ở TP HCM. Ảnh: PV.

Giao dịch tiền tại 1 nhà băng thương nghiệp ở TP HCM. Ảnh: PV.

Nhà chủa quản cho rằng, sau khi có Nghị quyết 42 về thử nghiệm xử lý nợ xấu của các doanh nghiệp nguồn vốn vay, những cạnh tranh trong công việc xử lý nợ xấu trước đây đã dần được dỡ gỡ.

Ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP HCM cũng cho biết, Nghị quyết 42 từ đầu năm đến nay có ảnh hưởng rất hăng hái trong việc xử lý nợ xấu. Nợ xấu trên gianh giới TP HCM hiện chỉ còn 3,2%, giảm 0,3% (tầm 18.000 tỷ đồng) so với đầu năm. Còn giả như trừ số nợ xấu của 3 nhà băng được mua lại đề xuất, nợ xấu trên gianh giới chỉ còn 1,9%.

Ngoài ra, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP HCM cho biết thêm, Nghị quyết 42 còn tạo ra được 3 nguyên tố không được xem nhẹ. Thứ nhất là tạo điều kiện cho nhà băng xử lý của nả cam đoan (của nả không thuộc diện đang tranh chấp, thi hành án). Thứ hai là tạo điều kiện hình thành và vững mạnh thị phần mua bán nợ. Cuối cùng là Nghị quyết mới này góp phần kiểm soát và ngăn chặn nợ xấu mới nảy sinh.

Ông Minh nguồn tin, quá trình đầu triển khai Nghị quyết 42, các doanh nghiệp nguồn vốn vay có vài vướng mắc như anh chị em cố tình sắm cách lách bằng tự tạo ra của nả thế chấp có tranh chấp để không bị thu hồi, xử lý. Tuy nhiên, bây giờ vấn đề này đã được giải quyết bằng quy định là các tranh chấp xảy ra sau khi Nghị quyết 42 có hiệu lực sẽ không được bằng lòng.

Nghị quyết 42 về xử lý nợ xấu được Quốc hội khóa XIV phê duyệt ngày 21/6/2017 và chính thức có hiệu lực diễn ra từ ngày 15/8/2017. Nghị quyết có hiệu lực trong vòng 5 năm, vận dụng đối với rất nhiều nợ xấu tính đến thời điểm trước khi Nghị quyết có hiệu lực (trước ngày 15/8).

Nghị quyết gồm 19 Điều và Phụ lục xác định nợ xấu, quy định thử nghiệm 1 số chính sách về xử lý nợ xấu và xử lý của nả xin hứa của khoản nợ xấu của doanh nghiệp nguồn vốn vay; quyền, phận sự của cơ quan, doanh nghiệp, tư nhân có liên đới trong việc xử lý nợ xấu và xử lý của nả xin hứa.

Nguyên tắc xử lý nợ xấu là xin hứa công khai, sáng tỏ, che chở quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của doanh nghiệp nguồn vốn vay, chi nhánh nhà băng nước ngoài… Ngoài ra, không dùng ngân sách nhà nước để xử lý nợ xấu.

Lệ Chi