‘Hội nghị SOM 3 đáp ứng thiết thực sự quan tâm của người dân, doanh nghiệp’Chiều 30/8, Hội nghị các quan chức đắt tiền APEC SOM 3 và các cuộc họp liên đới đã chấm dứt sau 13 ngày khiến cho việc và đạt được 1 số kết quả không được xem nhẹ nhằm hướng tới vun đắp 1 cộng đồng APEC vững mạnh bao trùm, vững bền.

Tại cuộc họp báo cùng ngày, Thứ tưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn cho biết, các đại biểu giám định cao kết quả của Diễn đàn vững mạnh bao trùm về kinh tế, vốn đầu tư và xã hội trong APEC. Đây là sáng kiến của Việt Nam, góp phần thúc đẩy vững mạnh bao trùm ở bản đồ, và cũng là lần trước tiên có 1 hoạt động gắn kết 1 cách tổng thể các nỗ lực vững mạnh bao trùm trên cả 3 lĩnh vực kinh tế, vốn đầu tư, xã hội, và thúc đẩy cộng tác chính sách – hành động giữa các ủy ban, lực lượng công việc của APEC.

hoi-nghi-som-3-dap-ung-thiet-thuc-su-quan-tam-cua-nguoi-dan-doanh-nghiep

Các quan chức đắt tiền APEC tại buổi họp báo. Ảnh: Đình Lý.

Diễn đàn đã góp phần vun đắp nhận thức chung về sự không thể thiếu hình thành 1 Chương trình hành động APEC liên đới vững mạnh bao trùm, trong đó sẽ có các tiêu chí cụ thể, các giải pháp liên ngành nghề, các giải pháp hỗ trợ tăng tiến khả năng thiết chế và pháp lý liên đới thúc đẩy vững mạnh bao trùm…

Ông Sơn cho rằng, hội nghị SOM 3 lần này diễn ra trong bối cảnh triển vọng tăng trưởng của kinh tế và thương nghiệp toàn cầu và bản đồ khởi sắc hơn; dự đoán tăng trưởng của bản đồ sẽ tiếp diễn cao hơn tốc độ tăng trưởng toàn cầu (3,8% so với 3,5%). Tuy nhiên, gia tăng khoảng cách vững mạnh giữa các nền kinh tế cũng như trong bản thân từng nền kinh tế, sự nổi lên của nhiều thách thức an ninh phi truyền thống (thiên tai, bệnh dịch, già hóa dân số, biến đổi khí hậu…), tiếp diễn đặt ra nhu cầu APEC cần tiếp diễn duy trì động lực tăng trưởng và tăng cường liên minh, liên kết đáp ứng thiết thực hơn các quan tâm của người dân, đơn vị.

Theo Chủ tịch SOM APEC 2017, với gần 80 hoạt động diễn ra trong 13 ngày qua đã hướng tới tiêu chí này và kể đến những vấn đề khôn xiết thân thiện với người dân và đơn vị. Đó là vững mạnh nguồn nhân công, canh tân cơ cấu, hỗ trợ đơn vị nhỏ và vừa, chống hà lạm, đối phó thiên tai, cải thiện môi trường buôn bán… Qua đó, hội nghị SOM 3 và các cuộc họp liên đới đã đạt được các tiêu chí, nhiệm vụ đề ra, với những kết quả nổi trội.

Cụ thể, trong bối cảnh còn có nhiều lo ngại về phân bổ không đồng đều các lợi ích của toàn cầu hóa, tự do hóa thương nghiệp, các thành viên đã khẳng định cố gắng tiếp diễn đưa liên minh APEC mang lại những lợi ích thiết thực, cụ thể cho từng nền kinh tế, từng cộng đồng người dân cũng như đơn vị.

SOM 3 tiếp diễn khẳng định cố gắng của các thành viên thúc đẩy tự do hóa thương nghiệp và đầu tư ở bản đồ phê chuẩn thúc đẩy thực hành các tiêu chí Bogor (thực hành tự do hoá thương nghiệp và đầu tư tại châu Á – Thái Bình Dương đối với các nền kinh tế vững mạnh vào năm 2010 và đối với các nền kinh tế đang vững mạnh là 2020). Cùng với đó là luận bàn về các bước đi chuẩn bị cho việc vun đắp tầm nhìn cho APEC sau 2020; tăng cường liên kết tiếp diễn là 1 động lực không được xem nhẹ cho tăng trưởng của bản đồ.

Cuối cùng, các quan chức đắt tiền đã phê chuẩn 3 văn bản định hướng trong các lĩnh vực liên minh chuyên ngành nghề gồm: phạm vi tạo thuận lợi thương nghiệp điện tử qua giáp giới; bộ kinh nghiệm điển hình về thúc đẩy công nghiệp hỗ trợ, và phạm vi giám sát đối với chương trình hành động khung kết nối cung ứng (SCFAP II) và tán đồng sẽ báo cáo các kết quả này lên các nhà lãnh đạo APEC. Ngoài ra, hội nghị cũng đã trao đổi việc chuẩn bị cho tuần lễ đắt tiền APEC 2017 và các hoạt động cấp Bộ trưởng của APEC sắp tới.

“Những kết quả này đều đáp ứng thiết thực quan tâm của các thành viên, các đơn vị và người dân trong bản đồ, đồng thời cũng đáp ứng các nhu cầu vững mạnh kinh tế – xã hội của nước ta, trong đó có vững mạnh vững bền, lấy con người khiến cho trọng điểm của vững mạnh”, Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn cho biết.

Bên cạnh đó, những kinh nghiệm phong phú được luận bàn tại cuộc họp lần này bao gồm các điển hình về chính sách, mô phỏng của các công ty quốc tế là cơ sở vật chất để các nền kinh tế thành viên hoàn thiện bộ máy pháp lý và chính sách, trong đó có Việt Nam để tăng tiến hiệu quả và tính đồng bộ trong việc thực thi các chính sách liên đới đến vững mạnh bao trùm; từ đó, tạo ra cơ sở vật chất cho sự vững mạnh vững bền. Các kiến nghị cụ thể được đưa ra tại diễn đàn lần này trên 3 lĩnh vực kinh tế, vốn đầu tư, xã hội sẽ tạo được các động lực để các thành viên của APEC tổng thể huy động và dùng các nguồn lực để dùng cho cho sự vững mạnh vững bền tốt hơn, bao trùm hơn.

Liên quan đến những ảnh hưởng của cuộc cách mệnh công nghiệp lần thứ 4 đối với các đơn vị vừa và nhỏ; đặc thù là siêu nhỏ của Việt Nam, cũng như các nền kinh tế APEC, Chủ tịch Hội đồng căn dặn đơn vị APEC 2017 Hoàng Văn Dũng cho rằng, APEC rất quan tâm đến việc tăng cường kết nối về công nghệ.

Tổ chức này hoan nghênh và giám định cao tầm không được xem nhẹ của việc vững mạnh và đầu tư trong cơ sở vật chất công nghệ số; khuyến khích những quy định, những sáng kiến 1 cách vững bền bao gồm việc dịch chuyển bộ máy dữ liệu qua giáp giới trong toàn bản đồ; đặc thù đầu tư vào bộ máy giáo dục, năng lượng để khiến cho sao con người có thể đáp ứng những công việc trong mai sau.

Đối với đơn vị Việt Nam khoảng 97% là nhỏ và vừa, lại yếu về vốn đầu tư và nguồn nhân công nên trong bối cảnh toàn cầu thì áp lực khó khăn bên ngoài là rất lớn. Đặc biệt khi Việt Nam tham dự hội nhập với ASIAN, APEC, WTO… thì áp lực từ các đơn vị bên ngoài ngày 1 tăng. Cho nên, để đơn vị Việt Nam còn đó trên thị phần nội địa và vươn ra toàn cầu thì đòi hỏi phải tăng tiến khả năng khó khăn, phải tự thay đổi tích cực và cơ cấu lại cung cấp để khiến cho sao thích hợp với sự vững mạnh của bản đồ và toàn cầu. Để thực hành được vấn đề này, cần phải vận dụng công nghệ công nghệ trên toàn cầu; đầu tư huấn luyện nguồn nhân công, Chính phủ có chính sách hỗ trợ, tạo những cơ chế về pháp lý để đơn vị vững mạnh 1 cách vững bền đủ sức khó khăn với bản đồ và toàn cầu.

Thanh Lê