Hoạt động thanh tra của Ngân hàng Nhà nước có nhiều vi phạmThanh tra Chính phủ vừa công bố kết luận thanh tra việc thực hành công việc thanh tra giám sát, khắc phục cáo giác, cáo giác và phòng, chống tư túi của Ngân hàng Nhà nước. Theo đó, Thanh tra Chính phủ thẩm định quan hệ lâu dài công việc giám sát từ xa của Ngân hàng Nhà nước chưa cao, chưa phát hiện các nguy cơ tiềm ẩn với tổ chức nguồn hỗ trợ, chưa phát huy được vai trò cảnh báo bộ máy.

“Hệ thống nguồn hỗ trợ có nhiều tiềm ẩn rủi ro nhưng Ngân hàng Nhà nước chưa có giải pháp thanh tra đồng bộ và kịp thời; không rà soát và phối hài hòa với kết quả giám sát từ xa để vun đắp chỉ tiêu dẫn đến các năm luôn phải điều chỉnh chỉ tiêu 1 cách thụ động”, báo cáo của Thanh tra Chính phủ nêu.

thanh-tra-chinh-phu-ngan-hang-nha-nuoc-con-bi-dong-trong-thanh-tra-giam-sat

Ngân hàng Nhà nước bị cho là thụ động trong việc thanh tra giám sát.

Ngoài ra, cơ quan này cũng nêu 1 số thiếu sót từ năm 2010 đến cuối tháng 6/2015 của Cơ quan Thanh tra Giám sát Ngân hàng Nhà nước, Hà Nội và TP HCM. Cụ thể, 1 số cuộc thanh tra vượt quy định, không thực hành hết nội dung được ưng chuẩn trong chỉ tiêu. Một số kết luận thanh tra việc kiến nghị, xử lý đối với các vi phạm chưa nghiêm theo các quy định của luật pháp; không xử phạt vi phạm hành chính đối với các đối tượng có vi phạm.

Ngân hàng Nhà nước cũng bị thẩm định chưa kịp thời có giải pháp xử lý, sắp xếp lại hữu hiệu đối với 1 số tổ chức nguồn hỗ trợ có nguy cơ mất năng lực chi trả. Các tổ chức nguồn hỗ trợ có nhiều vi phạm nhưng trong công việc thanh tra, rà soát, giám sát chưa kịp thời phát hiện để xử lý, ngăn chặn. Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước còn chậm ban hành quy định đặt các tổ chức nguồn hỗ trợ vào trạng thái kiểm soát đặc trưng.

Về công việc phòng chống tư túi, kết luận của Thanh tra Chính phủ cho rằng các văn bản chỉ dẫn về kê khai và công khai của cải, thu nhập của Ngân hàng Nhà nước không tuân thủ các quy định tại Nghị định 78/2013 của Chính phủ và thông tư của Thanh tra Chính phủ. Điều này dẫn tới việc thực hành kê khai của cải, thu nhập của Ngân hàng Nhà nước màu năm chưa đúng về quy tắc, lớp lang, hồ sơ, chậm thời kì.

Với các kết luận trên, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước rà soát các quy định, chỉ dẫn trong công việc thanh tra, giám sát và phòng chống tư túi để điều chỉnh, sửa đổi cho thích hợp với diễn biến bây giờ. Đồng thời, Thống đốc cần chỉ đạo các tổ chức kiểm điểm bổn phận đối với tập thể, các tư nhân có vi phạm được nêu trong kết luận thanh tra.

Ngoài ra, Cơ quan Thanh tra Giám sát nhà băng phải sớm chỉ đạo nhà băng nhà nước các tỉnh, thành thị giám sát, đôn đốc chặt chẽ việc thực hành kiến nghị sau thanh tra. Nếu thấy biệt hiệu phạm nhân cần chuyển cơ quan thăm dò để xử lý theo luật pháp.