Hoàng Anh Gia Lai giảm lãi hơn 660 tỷ đồng sau kiểm toánCông ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, mã CK: HAG) vừa ban bố báo cáo nguồn vốn kiểm toán năm 2017 với sự đảo lộn lớn về các mục tiêu giám định hoạt động buôn bán.

HAGL đặt trọng tâm vào cây ăn trái để xoay chuyển tình hình tài chính khó khăn.

HAGL đặt trọng tâm vào cây ăn trái để xoay chuyển diễn biến nguồn vốn cạnh tranh.

Trong đó, mục tiêu lợi nhuận sau thuế của tập đoàn giảm mạnh từ 1.032 tỷ xuống 371,6 tỷ, không cân bằng hơn 660 tỷ đồng dù kế quả kinh doanh không có nhiều đổi thay. Sự dị biệt này phát xuất từ đổi thay tại 3 khoản mục chính là lợi nhuận gộp từ hoạt động buôn bán giảm 118 tỷ, tầm giá nguồn vốn tăng 206 tỷ và lợi nhuận khác giảm 290 tỷ đồng.

Theo HAGL, tầm giá nguồn vốn tăng sau kiểm toán do không cân bằng lãi suất đi vay và cho vay lại của các doanh nghiệp con 130 tỷ đồng, cùng với thuế nhà thầu tại lực lượng doanh nghiệp Lào, Campuchia tăng 12 tỷ đồng.

Với tầm giá khác, sự đổi thay chính yếu ngần ngừ phòng thanh lý Công ty Điện Nậm Kông 3 mất 134 tỷ đồng, tăng tầm giá chuyển đổi vườn cây cọ dầu sang trồng cây ăn trái của các doanh nghiệp con bên Lào 50 tỷ đồng, tăng tầm giá trông nom vườn cây cao su, cây ăn trái gần 91 tỷ đồng và tăng tầm giá thanh lý của cải gần 10 tỷ đồng.

Theo ban lãnh đạo doanh nghiệp, các khoản không cân bằng này là sơ sót tay nghề của các viên chức kế toán tài chính và lượng nghiệp vụ quá nhiều để hoàn tất báo cáo trong thời kì quy định. “Chúng tôi bảo đảm sẽ rút kinh nghiệm và giảm thiểu sơ sót tương tự trong mai sau”, văn bản giải trình của HAGL viết.

Ngoài các đổi thay về số liệu kế toán tài chính, kiểm toán viên cũng đưa ra quan điểm ngoại trừ với việc giám định kỹ năng kỹ sảo thu hồi hơn 4.000 tỷ đồng từ các bên liên đới. Nguyên nhân do các bên đang vận hành nhiều công trình buôn bán rộng rãi, nhưng 1 phần trong số đó trong thời kỳ đầu tư vun đắp căn bản chưa tạo ra lợi nhuận và dòng tiền thặng dư. Điều này, theo kiểm toán viên, tạo ra cạnh tranh cho việc xác định trị giá của cải và dòng tiền trả nợ.

Đơn vị kiểm toán cũng lưu ý về kỹ năng kỹ sảo hoạt động liên tục của HAGL khi nợ ngắn hạn vượt của cải ngắn hạn hơn 3.500 tỷ đồng và tập đoàn đã vi phạm 1 số điều khoản của các khoản vay và trái phiếu.

Với hai vấn đề này, HAGL cho biết tập đoàn đang trong thời kỳ tái cơ cấu hoạt động với nhiều đổi thay đáng kể, hội tụ vào mảng cây ăn trái, củng cố cao su, thanh lý mảng thủy điện và giao dịch với các đối tác bán công trình Myanmar. Tập đoàn cũng đang thúc đẩy nghiệp vụ phát hành chứng khoán để huy động vốn nhằm khắc phục cạnh tranh về thanh khoản.

“Chúng tôi tin rằng doanh nghiệp sẽ vượt qua cạnh tranh và tiếp diễn lập báo cáo nguồn vốn trên cơ sở vật chất hoạt động liên tục”, giải trình của HAGL viết.

Minh Sơn