Hoàn tiền đến một triệu đồng cho chủ thẻ tín dụng VIBƯu đãi nằm trong chương trình khuyến mãi “Đón lễ hội, hưởng thụ ưu đãi”, triển khai từ ngày 16/11 đến 31/12 dành cho rất nhiều quý khách tư nhân phát hành mới thẻ nguồn hỗ trợ: VIB Platinum, VIB Classic và VIB Gold.

Chương trình sẽ hoàn 1 triệu đồng cho 720 chủ thẻ mới phát hành thẻ nguồn hỗ trợ VIB – Platinum trong thời kì khuyến mãi và có tổng giá trị thương lượng ăn tiêu từ 3 triệu đồng.

2006 chủ thẻ mới phát hành thẻ nguồn hỗ trợ VIB – Gold, Classic trong thời kì này và có thương lượng từ 1 triệu đồng sẽ được hoàn tiền 500.000 đồng.

Ưu đãi ứng dụng khi ăn tiêu bằng thẻ chính hoặc thẻ phụ trong vòng 30 ngày từ khi khi thẻ được phát hành và được ghi nhận vào bộ máy VIB trước ngày 31/1/2018.

Hoàn tiền đến một triệu đồng cho chủ thẻ tín dụng VIB.

Chủ thẻ nguồn hỗ trợ VIB được hoàn tiền đến 1 triệu đồng.

Bên cạnh đó, 500 phiếu mua hàng giá trị 200.000 đồng sẽ được tặng cho chủ thẻ mới đăng ký thẻ Platinum, Gold, Classic trực tuyến cùng với thủ tục đính kèm được nộp gần như cho VIB trong thời kì khuyến mãi.

Với các quý khách thường xuyên của thẻ nguồn hỗ trợ VIB Platinum và VIB Gold, nhà băng cũng thực hành chương trình tích lũy điểm thưởng và hoàn tiền dành cho chủ thẻ.

Theo đó, quý khách sở hữu thẻ VIB Gold sẽ nhận 2 điểm thưởng cho mỗi 1.000 đồng ăn tiêu qua thẻ. Số điểm thưởng được tích lũy cộng dồn trong kỳ và qua các kỳ sao kê với giá trị 1 điểm thưởng tương ứng với 1 đồng.

Điểm thưởng mà chủ thẻ tích lũy được có thể tiện dụng quy đổi không dừng thành quà tặng, mua sắm, du hý, ẩm thực và relax… theo danh mục được đăng tải trên trang web của VIB. Khách hàng thường xuyên của thẻ VIB Platinum cũng sẽ được hoàn lại 1% trên phần nhiều số tiền ăn tiêu trong và ngoài nước, tối đa 1 triệu đồng 1 kỳ sao kê.

Huệ Chi