Hàng trăm tỷ đồng nợ thuế sau 5 năm vẫn chưa thu được

Cục thuế TP Hà Nội vừa báo cáo Bộ Tài chính về kết quả thực hành kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ về việc thực hành phận sự vốn đầu tư của chủ đầu tư các công trình đất đai trên bản đồ thị thành.

Trước đó, theo Kết luận Thanh tra Chính phủ vào năm 2012, có 24 công trình nợ tiền tiêu dùng đất với số tiền là 1.256 tỷ đồng. Cũng theo kết luận này, có 75 công trình nợ tiền chậm nộp với tổng số tiền là 1.880 tỷ đồng.

Tuy nhiên, Cục thuế cho biết, đến cuối tháng 11/2017, số tiền chậm nộp mà cơ quan thuế phải thu của đơn vị vẫn còn 856 tỷ đồng. Tuy nhiên, do các công trình sẽ tiếp diễn điều chỉnh giảm hơn 455 tỷ đồng nên số tiền chậm nộp còn phải thu vào khoảng 400 tỷ đồng.

Cục thuế cho biết đã khiến cho việc với các chủ đầu tư để thẩm định khởi thủy nợ, đề nghị giải pháp thu hồi. Đối với hàng ngũ nợ thực tiễn khó thu hồi vào khoảng 114 tỷ đồng, cơ quan này đã nhiều lần đôn đốc bằng cách trích trương mục, cưỡng chế hóa đơn, công khai nguồn tin trên công cụ truyền thông. Thời gian tới sẽ ứng dụng các giải pháp tiếp theo để thu hồi, cơ quan thuế cho biết.

Đối với những trường hợp chậm nộp, Cục thuế cũng tham vấn UBND thị thành không giao công trình mới, không hài lòng điều chỉnh quy hoạch cục bộ đối với các chủ đầu tư này.

Tuy nhiên, theo Cục thuế, trong giai đoạn đôn đốc, 1 số chủ đầu tư nêu vướng mắc hơn 38 tỷ đồng tại công trình Khu thị thành mới thị xã Quốc Oai của Công ty cổ phần Đầu tư C.E.O, công trình Khu đất đai Xa La của Xí nghiệp Xây dựng số 1 Lai Châu, Khu đất đai Bắc Hà của Công ty cổ phần Xử lý Nền móng và xây lắp Constrexim, Khu đất đai hài hòa văn phòng khiến cho việc Ba La tại thị xã Hà Đông… Nguyên nhân vướng mắc cốt yếu là đổi thay phần diện tích tiêu dùng đất so với phê chuẩn đầu tiên.

Nguyễn Hà