Hải quan siết nguồn gốc hàng nhập khẩu sau vụ Khaisilk

Tổng cục Hải quan vừa có công văn buộc phải Cục Hải quan các tỉnh, thành thị tăng cường công việc rà soát căn nguyên, nhãn mặt hàng đối với mặt hàng nhập cảng, bao gồm mặt hàng nhập cảng do các công ty Việt Nam đặt nước ngoài phân phối sau đó nhập cảng mặt hàng về nước.

Chi cục Hải quan nơi khiến cho giấy tờ chủ động chuyển luồng để rà soát thực tại mặt hàng đối với các trường hợp có câu hỏi liên đới đến khai báo căn nguyên, các tin tức diễn tả trên nhãn mặt hàng. Cụ thể như trạng thái không thích hợp tin tức về mặt hàng khai báo trên C/O và tin tức diễn tả trên nhãn mặt hàng về tên hàng, tên và liên hệ tư nhân, công ty chịu sứ mệnh về mặt hàng, căn nguyên, mã vạch diễn tả trên nhãn mặt hàng nhập cảng so với giấy tờ thuộc bộ giấy tờ thương chính.

Khi phát hiện có vi phạm về căn nguyên, nhãn mặt hàng, Cục Hải quan tỉnh, thành thị bảo có báo cáo kèm giấy tờ liên đới về Cục Giám sát chủa quản, Tổng cục Hải quan.

Liên quan đến duyên do căn nguyên mặt hàng, cách đây không lâu sự việc bộ máy Khaisilk bán hàng Trung Quốc nhưng gắn mác Việt Nam đã gây chú ý lớn. Ngành thuế, chủa quản thị phần, thương chính… sau đó đều nhận được chỉ đạo phải vào cuộc để khiến cho rõ các sứ mạng của công ty trong buôn bán, luôn luôn có chữ tín mặt hàng. Gần đây nhất, Phó thủ tướng Trương Hòa Bình đã giao Bộ Công Thương chủ trì, cộng tác với các Bộ Tài chính, Bộ Công an, Bộ Khoa học & Công nghệ và các cơ quan liên đới rà soát, khiến cho rõ các hành vi vi phạm luật pháp của Tập đoàn Khaisilk trong buôn bán các mặt hàng lụa tơ tằm, báo cáo Thủ tướng trước ngày 15/12 tới.

Nguyễn Hà