Hai năm, doanh nghiệp Việt nộp thuế thay Google, Facebook 120 tỷ đồngThông tin về việc nộp thuế của Google, Facebook được đưa ra tại buổi cho quan niệm về công trình Luật An ninh mạng của Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách.

Theo đó, báo cáo của Bộ Tài chính cho biết do hai tổ chức này chưa có đại diện chính thức tại Việt Nam, cơ quan thuế chỉ mới điều hành thuế đối với các khoản thu nhập nảy sinh từ đối tác, đại lý truyền bá hoặc các công ty mua nhà cung cấp trực tiếp từ họ tại Việt Nam.

Thống kê sớm nhất cho biết, năm 2016, các tổ chức trong nước nộp thuế thay cho Google (trong đó có YouTube), Facebook là gần 46,9 tỷ đồng (thuế trị giá gia tăng khoảng 25,3 tỷ đồng; thuế thu nhập công ty gần 21,6 tỷ đồng). Trong 9 tháng đầu năm 2017, các tổ chức trong nước nộp thuế thay cho Google, YouTube, Facebook là 73,2 tỷ đồng (thuế trị giá gia tăng là gần 39,1 tỷ đồng; thuế thu nhập công ty là 34,1 tỷ đồng).

Bên cạnh nỗi lo thất thu thuế từ các công ty này, nhu cầu che chở chủ quyền đất nước với dữ liệu điện tử cũng được nêu ra khi các cơ quan soạn thảo bàn thảo về Luật An ninh mạng sửa đổi.

Yêu cầu các tổ chức này phải đặt máy chủ tại Việt Nam khi cung cấp nhà cung cấp viễn thông đã không còn được đưa vào Dự thảo luật An ninh mạng mới nhất. Tuy nhiên, dự luật vẫn đề xuất đặt cơ quan đại diện và lưu trữ dữ liệu người sử dụng Việt Nam trên cương vực Việt Nam.

Đến nay google, facebook chưa có đại diện chính thức tại Việt Nam.

Đến nay Google, Facebook chưa có đại diện chính thức tại Việt Nam.

Theo Uỷ ban Quốc phòng An ninh, quy định tương tự sẽ đáp ứng được đề xuất che chở chủ quyền đất nước đối với dữ liệu điện tử và xử lý các cảnh huống, hành vi trên không gian mạng xâm phạm an ninh đất nước, thứ tự an toàn xã hội. Bên cạnh đó, gắn phận sự, phận sự của các doanh nhiệp nước ngoài cung cấp nhà cung cấp xuyên giáp ranh trong việc liên kết cung cấp nguồn tin, dữ liệu sử dụng cho dò la, xác minh, xử lý vi phạm liên đới đến người tiêu sử dụng nhà cung cấp tại Việt Nam.

Theo thống kê của Bộ Công an, đến tháng 1/2018, Google đã thuê gần 1.800 máy chủ, Facebook đã thuê 441 máy chủ của các công ty Việt Nam để lưu trữ dữ liệu tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, khi có dữ liệu lưu trữ, việc ngăn chặn, gỡ bỏ nguồn tin chống Đảng, Nhà nước, vi phạm luật pháp của Việt Nam sẽ khả thi hơn, ví dụ như vụ sử dụng Internet đánh bài hàng ngàn tỷ đồng xảy ra gần đây. Bên cạnh đó, theo các quan niệm, quy định trên giúp ngăn chặn có hiệu quả hoạt động chống phá của các đối tượng phản động, điệp báo trong và ngoài nước tiêu sử dụng không gian mạng.

Theo Uỷ ban Quốc phòng An ninh, các quy định dự tính sửa đổi sẽ tạo hành lang pháp lý cho các bộ, ngành nghề chức năng điều hành chặt chẽ hoạt động của công ty cung cấp nhà cung cấp xuyên giáp ranh khi buôn bán vào Việt Nam. Quy định cũng cam đoan chủ quyền trả tiền, chống thất thu thuế đối với các công ty này, xóa bỏ sự bất bình đẳng giữa các công ty nước ngoài và công ty trong nước.

Trước đó, 1 số Đại sứ nước ngoài tại Việt Nam san sẻ lo ngại với quy định các công ty nước ngoài khi cung cấp nhà cung cấp viễn thông, Internet phải đặt máy chủ tại Việt Nam. Lý do là họ cho rằng quy định này trái với xin hứa thương nghiệp quốc tế của Việt Nam, bao gồm những xin hứa với nhân cách là 1 thành viên của WTO.

Hoàng Thùy