Hà Nội vào cuộc xử lý tranh chấp chung cư

UBND TP Hà Nội vừa ban hành công văn về việc chấp hành quy định của luật pháp trong chủa quản, dùng nhà chung cư thương nghiệp và chung cư tái định cư trên bản đồ thành thị.

Với các chung cư thương nghiệp chưa thành lập ban quản trị, không có kinh phí bảo trì…, UBND các thị xã, thị xã phải rà soát, đôn đốc xử lý. Bên cạnh đó, cơ quan này cũng đề nghị các địa phương vun đắp phương án và tổ chức thực hành đối với các chung cư chưa đủ điều kiện để tổ chức hội nghị nhà chung cư (có thể do chưa đủ hộ dân, số người tham dự không đạt tỷ lệ…). Những nội dung này cần phải báo cáo Sở Xây dựng để cơ quan này rà soát, chỉ dẫn.

Với gần như những trường hợp này, lãnh đạo thành thị đề nghị Sở Xây dựng hợp tác với UBND các thị xã, thị xã tổng hợp, xử lý theo quy định, đồng thời lập danh sách theo dõi để báo cáo UBND thành thị coi xét kỹ năng kỹ sảo nhà đầu tư khi giải quyết đề nghị đầu tư các công trình khác. Lãnh đạo thành thị cũng nêu rõ, Sở Tài nguyên & Môi trường không được đề nghị giới thiệu địa điểm cho các nhà đầu tư có tên trong danh sách theo dõi nhắc trên.

Trong khi đó, theo UBND thành thị, các chủ đầu tư phải thực hành phần sứ mạng đã được luật pháp quy định và các nội dung trên phải hoàn tất trong quý III.

UBND thành thị cũng giao Sở Xây dựng tổ chức hội nghi giải thích quy định của luật pháp, giấy tờ, lớp lang, giấy tờ bàn giao giấy tờ nhà chung cư, bàn giao kinh phí bảo trì, công việc chủa quản vận hành, xác định và bàn giao diện tích sở hữu chung theo quy định cho các ban quản trị nhà chung cư đã được thành lập tại từng thị xã, thị xã. Công tác này phải hoàn tất trong quý III.

Việc giải thích cho các ban quản trị của các tòa nhà còn lại, Sở Xây dựng phải hoàn tất trước tháng 11, đồng thời rà soát, chỉ dẫn UBND các thị xã, thị xã trong việc triển khai giải pháp xử lý với các trường hợp chậm triển khai.

UBND thành thị cũng giao UBND các thị xã, thị xã triển khai việc rà soát, chủa quản về phòng cháy chữa cháy.

Yêu cầu các tổ chức khẩn trương thực hành các nội dung trên, trước hết là vun đắp phương án phòng cháy chữa cháy cụ thể cho các toà nhà chẳng thể giải quyết do liên đới đến kiến trúc, kết cấu, hoàn tất trước tháng 9. Các nội dung khác phải hoàn tất trong quý III”, văn bản nhấn mạnh.

Cơ quan này cũng chỉ đạo các Sở Quy hoạch – Kiến trúc, Xây dựng, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy khi giải quyết các giấy tờ có liên đới đến đầu tư vun đắp công trình cao tầng phải rà soát, khiến rõ vấn đề kết nối liên lạc và kỹ năng kỹ sảo xin hứa các đề nghị khoa học của các con phố liên lạc dùng cho chữa cháy, thẩm duyệt chặt chẽ các giải pháp, mẫu mã về phòng cháy chữa cháy trước khi cho phép chủ đầu tư triển khai các bước tiếp theo.

Trước đó, theo Bộ Xây dựng hiện có 215 công trình xảy ra cáo giác, gần 1 nửa xảy ra tranh chấp giữa chủ đầu tư với cư dân hoặc giữa các chủ thể liên đới trong khuôn khổ công trình. Tranh chấp về phần diện tích sở hữu chung, sở hữu riêng: nhà để xe, phòng sinh hoạt cộng đồng, các diện tích buôn bán cho thuê… là 1 trong những tranh chấp gay gắt thời kì qua.

Nguyễn Hà