Hà Nội thu hút FDI cao nhất trong vòng 30 năm

Tại Hội nghị Hợp tác đầu tư và Phát triển của Hà Nội diễn ra bữa nay, ông Nguyễn Đức Chung – Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết sẽ trao quy chế chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư cho 71 công trình đầu tư với tổng số vốn đầu tư 397.335 tỷ đồng, tương đương hơn 17 tỷ USD. Trong số này, có 11 công trình FDI với tổng vốn đầu tư là 130.061 tỷ đồng, tương đương 5,4 tỷ USD, còn lại là 60 công trình đầu tư trong nước.

Bên cạnh đó, lãnh đạo Hà Nội, các tỉnh, thị thành trong vùng, ban Quản lý khu khoa học cao Hòa Lạc cùng các nhà đầu tư trong và ngoài nước sẽ trao 24 biên bản ghi nhớ kết hợp đầu tư trên nhiều lĩnh vực với tổng mức đầu tư dự tính trong thời kì tới khoảng gần 70.000 tỷ đồng.

Đặc biệt, ông Chung nhấn mạnh đây là lần đầu trong 30 năm qua, 6 tháng đầu năm với tổng số vốn FDI lôi kéo là 5,9 tỷ USD, Hà Nội đã tạm thời vượt lên đứng thứ nhất cả nước.

Trong thời kì tới, thị thành Hà Nội và các tỉnh trong vùng kinh tế trung tâm Bắc Bộ, vùng Đồng bằng sông Hồng, vùng Thủ đô, Ban Quản lý khu khoa học cao Hòa Lạc dành đầu tiên và kêu gọi 1 loạt công trình… Trong danh mục 553 công trình được giới thiệu tại hội nghị đến các nhà đầu tư, đơn vị thì có 161 công trình vững mạnh cơ sở vật chất khoa học, 91 công trình vững mạnh cơ sở vật chất thương nghiệp nhà cung cấp, du hý, 90 công trình buôn bán BĐS, 75 công trình nông nghiệp sạch, nông nghiệp vận dụng khoa học cao, 36 công trình vững mạnh cơ sở vật chất xã hội…

Nguyễn Hà