Hà Nam muốn vay ODA để tăng môi trường đầu tư

Bộ Kế hoạch & Đầu tư vừa có báo cáo Kết quả thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi công trình tăng cường môi trường đầu tư tỉnh Hà Nam. Theo văn bản, công trình này có tổng mức đầu tư khoảng 4.549 tỷ đồng (tương đương 204 triệu USD) được thực hành từ năm 2017-2024 để đầu tư các hạng mục hạ tầng thị thành như liên lạc, cấp thoát nước và công trình hạ tầng khoa học.

Trong đó, nguồn vốn vay ODA từ Chính phủ Nhật Bản dự trù gần 3.800 tỷ đồng, vốn đối ứng từ ngân sách 758 tỷ đồng để thực hành các công trình liên lạc, nước thải… dẫn vào khu công nghiệp Đồng Văn, con đường thị thành đô thị Phủ Lý…

UBND tỉnh Hà Nam được vay 170 triệu USD từ vốn ODA, tương đương gần 3.891 tỷ đồng (chiếm hơn khoảng 83%), vốn đối ứng chỉ chiếm 17% (khoảng 758 tỷ đồng). Tuy nhiên, riêng khoản 100 triệu USD để thực hành các công trình nước thải, lãnh đạo địa phương bắt buộc phương án được cấp phát từ ngân sách trung ương với mức 90-100%.

“Đề xuất của UBND tỉnh Hà Nam về việc tăng tỷ lệ cấp phát vốn ODA lên 90-100% là không thích hợp với các quy định”, Bộ Tài chính cho hay.

Cũng theo Bộ này, hợp phần xử lý nước thải của công trình có công suất 11.500m3 với tổng mức đầu tư 2.631 tỷ đồng là hơi cao so với 1 số công trình vay vốn khác trong cùng lĩnh vực. Bộ Tài chính cũng đề nghị địa phương thẩm định kỹ năng kỹ sảo nguồn vốn và kỹ năng trả nợ.

Liên quan đến công trình này, Bộ Kế hoạch & Đầu tư nêu quan niệm, đối với nguồn ngân sách Trung ương, kỹ năng cân đối để thực hành công trình ở thời điểm hiện tại là chưa xác định được. Trong khi đó, công trình chưa được đưa vào chiến lược đầu tư trung hạn vốn Ngân sách Nhà nước quá trình 2016 – 2020.

Cơ quan này cũng cho hay, nhu cầu vay vốn nước ngoài nguồn ngân sách trung ương sau 2020 hiện chưa có tiêu chí xác định kỹ năng cân đối. Do đó, Bộ buộc phải tỉnh khiến cho rõ kỹ năng cân đối ngân sách cả trong quá trình 2016-2020 và sau 2020 cho công trình.

Cũng theo Bộ Kế hoạch & Đầu tư, báo cáo nghiên cứu chưa nói đến kỹ năng thu hồi vốn, thẩm định về kỹ năng trả nợ của địa phương còn sơ bộ. Trong khi đó, cơ quan này nhận định các hạng mục đầu tư của công trình (như con đường liên lạc, bộ máy xử lý nước thải…) là các hạng mục đầu tư hạ tầng hạ tầng, ít có kỹ năng thu hồi.

Với những nguyên nhân trên, cơ quan này cho rằng địa phương cần rà soát các hoạt động tiêu dùng vốn, kỹ năng cân đối trả nợ, cắt – giảm tối đa để giảm 1 phần sứ mạng trả nợ, khiến cho rõ kỹ năng thu hồi vốn và trả nợ.

“Nội dung thẩm định còn chung chung, chưa khiến cho rõ hiệu quả đầu tư. Đề xuất tăng tỷ lệ cấp phát ODA lên 90-100% cho hạng mục công trình xử lý nước thải là không thích hợp quy định”, Bộ Kế hoạch & Đầu tư nhấn mạnh.

Nguyễn Hà