Gỗ Trường Thành giảm lãi 90% sau kiểm toánCông ty cổ phần Tập đoàn kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (mã CK: TTF) vừa thông báo báo cáo nguồn vốn thống nhất sau kiểm toán năm 2017 với nhiều đảo lộn về số liệu nguồn vốn. Trong đó, lợi nhuận trước thuế sau kiểm toán của đơn vị này chỉ còn 2,4 tỷ đồng so với mức 26,5 tỷ trước kiểm toán, tương đương mức giảm gần 90%.

Công nhân làm việc trong một phân xưởng của Gỗ Trường Thành.

Công nhân làm cho việc trong 1 phân xưởng của Gỗ Trường Thành.

Theo giải trình của Gỗ Trường Thành, cội nguồn tác động đến kết quả buôn bán sau kiểm toán do tác động chính từ sự đổi thay của 6 khoản mục.

Giá vốn trong năm 2017 của đơn vị tăng 25 tỷ đồng, khi mà doanh số thuần không biến động nhiều khiến cho lợi nhuận gộp sau kiểm toán giảm tương ứng xuống 276 tỷ đồng. Nguyên nhân chính do việc trích lập bổ sung đề phòng, điều chỉnh bổ sung tăng giá vốn với hàng dở dang thi công và mức giá khấu hao.

Chi phí nguồn vốn và thu nhập khác được điều chỉnh do phân loại lại mức giá lãi vay miễn giảm từ các nhà băng và mức giá lãi vay đã trích trước. Theo đó, mức giá nguồn vốn của Gỗ Trường Thành giảm gần 31 tỷ, còn thu nhập khác giảm gần 20 tỷ đồng.

Doanh thu nguồn vốn, mức giá chủa quản tổ chức và mức giá khác cũng có sự điều chỉnh với tổng tác động khiến cho lợi nhuận trước thuế giảm gần 10 tỷ đồng.

Từ những đổi thay trên, lợi nhuận trước thuế của Gỗ Trường Thành giảm từ 26.4 tỷ đồng (ghi nhận trong báo cáo tự lập) xuống chỉ còn hơn 2.4 tỷ đồng. Dù đã thoát cảnh thua lỗ như năm trước, song phần lợi nhuận này vẫn chưa thể bù đắp cho khoản lỗ kỷ lục đang ghi nhận. Đến cuối năm 2017, lỗ lũy kế của Gỗ Trường Thành còn hơn 1.400 tỷ đồng, chiếm hơn 65% vốn điều lệ.

Minh Sơn